Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Inwestycje

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Informacja o projekcie Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Informacja o projekcie Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii.

Gmina Irządze uczestnicząc w partnerskim projekcie z sześcioma gminami, otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach RPO WSL 2014-2020. Dla zrealizowania projektu zostały zawarte umowy organizacyjno-finansowe pomiędzy Gminą Irządze a mieszkańcami będącymi właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami nieruchomości, na których zlokalizowane zostały instalacje OZE. Jednocześnie przeprowadzono dodatkowy nabór osób fizycznych, mieszkańców na listę rezerwową, która gwarantowała Gminie utrzymanie projektu unijnego m. in. w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie części osób lub konieczności rozwiązania umowy organizacyjno- finansowej przez jedną ze stron.

Projekt polegał na zaprojektowaniu i zrealizowaniu: dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji: fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła powietrznych, kotłów na biomasę (pellet).

Powyższe instalacje będą produkowały: energię cieplną oraz elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domu mieszkalnego. Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku mieszkalnym.

Celem wybudowania mikroinstalacji przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności było:

- zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii,

- obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej,

- obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2.

Na terenie Gminy Irządze zamontowano:

- 120 instalacji fotowoltaicznych,

- 63 instalacji kolektorów słonecznych,

- 22 pomp ciepła powietrznych,

- 10 kotłów na biomasę (pellet).

 

Celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym

Efekty zamontowanych instalacji:

  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • niezależność energetyczna,
  • poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisyjności CO², co wpływa korzystnie nie tylko na klimat terytorialny ale na klimat całego otoczenia kraju,
  • niższe rachunki za prąd oraz ogrzewanie, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost zdolności inwestycyjnych,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku mieszkalnego,
  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin objętych projektem,
  • wzrost świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania OZE

 

Projekt był współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i maksymalna wysokość dofinansowania dla mieszkańca wyniosła do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańców stanowiły co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych + podatek VAT.

 

Całkowita wartość projektu: 68 488 949,29 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 63 128 628,44 zł

Wartość dofinansowania UE: 26 198 380,80 zł

Wartość dofinansowania budżetu państwa z kontraktu terytorialnego: 26 198 380,80 zł

 

Wartość dofinansowania przyznana Gminie Irządze: 2 851 791,02 zł

Wydatki całkowite Gminy Irządze to: 3 728 015,34 zł (dane z wniosku o dofinansowanie).

 

Najnowsze aktualności

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

21

maj

2024

: Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych

6

maj

2024

: Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego

6

maj

2024

: Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...

24

kwi

2024

: Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

24

kwi

2024

: Komunikat - OZE
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Komunikat - OZE

24

kwi

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.