Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Urząd Gminy

Strona główna » Urząd Gminy

Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice -  Warszawa.

 

 

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw:
Irządze, ZawadaPilicka Witow, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie,Woźniki, Bodziejowice,
Zawadka,Wilków, i Wilgoszcza.
Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą. Rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców.
 
Powierzchnia 74 km² (7355 ha)
Powstanie gminy -   1973r. do 1975r. od 1976r do 1982r. przeniesiona do Lelowa.
Od 1 października 1982r – ( gmina została odłączona od gm. Lelów)
Tereny rolne 55,2 %
Tereny leśne 22,4 %
 
Otoczenie przyrodniczo - turystyczne
Gmina Irządze położona jest pomiędzy dwoma obszarami przyrodniczymi o znaczeniu krajowym: Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych (zachodnia granica gminy jest granicą jego otuliny), w  szczególności Parkiem Krajobrazowym Orlich Gniazd oraz położoną na wschód od gminy doliną Pilicy
   .
 Najcenniejsze elementy środowiska przyrodniczego i krajobrazu gminy:
 
  - Rezerwat „Kępina” –  o pow. ok.170 ha położony w m. Zawada Pilicka ,kompleks leśny na południu gminy drzewostan olchowy i roślinność wilgociolubna ze stanowiskiem bociana czarnego.
 - „Skarpa Irządzka” – powierzchnia obiektu ok.160 ha- (zbiorowisko łąkowe, leśne ,ostoja ptactwa)
- „Dolina Białki Lelowskiej” powierzchnia obiektu ok.270 ha - zbiorowisko łąkowe, bagienne, zadrzewienia łęgowe i zarośla łozowe ,stawy rybne z ostoją ptactwa tworzą lokalny korytarz ekologiczny.
- „Wąwozy Bodziejowickie  „powierzchnia obiektu – ok.15 ha – porośnięte starodrzewem bukowym.
 
Zieleń parków podworskich:
   - Park w Irządzach – duży zespół wartościowych zadrzewień - dominują lipy, graby, jesiony, modrzewie, kasztanowce, wiązy. ( lipa drobnolistna ok.700 lat)
   - Park w Zawadzie Pilickiej – do najstarszych drzew ok.150-letnich należą : klony ,lipy, robinie, kasztanowce modrzewie, wiązy i buki.
   - Park w Wygiełzowie – aleja grabowa z układem szpalerów.
   - Park w Witowie – najstarsze drzewa to – klony ,lipy, jawory, brzozy i robinie w .wieku
      ok.100 lat.
     Na cmentarzu w Irządzach występują zadrzewienia o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, modrzewie i jesiony w wieku ok.50 lat.
    W ogrodzie przy plebani znajduje się aleja grabowa.
Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • IMG_0113
 • IMG_0103_1
 • IMG_0102_2
 • Tablica_Wilkow_22122021
 • IMG_0089_2
 • IMG_0087_1
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna