Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Urząd Gminy

Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice -  Warszawa.

 

 

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw:
Irządze, ZawadaPilicka Witow, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie,Woźniki, Bodziejowice,
Zawadka,Wilków, i Wilgoszcza.
Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą. Rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców.
 
Powierzchnia 74 km² (7355 ha)
Powstanie gminy -   1973r. do 1975r. od 1976r do 1982r. przeniesiona do Lelowa.
Od 1 października 1982r – ( gmina została odłączona od gm. Lelów)
Tereny rolne 55,2 %
Tereny leśne 22,4 %
 
Otoczenie przyrodniczo - turystyczne
Gmina Irządze położona jest pomiędzy dwoma obszarami przyrodniczymi o znaczeniu krajowym: Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych (zachodnia granica gminy jest granicą jego otuliny), w  szczególności Parkiem Krajobrazowym Orlich Gniazd oraz położoną na wschód od gminy doliną Pilicy
   .
 Najcenniejsze elementy środowiska przyrodniczego i krajobrazu gminy:
 
  - Rezerwat „Kępina” –  o pow. ok.170 ha położony w m. Zawada Pilicka ,kompleks leśny na południu gminy drzewostan olchowy i roślinność wilgociolubna ze stanowiskiem bociana czarnego.
 - „Skarpa Irządzka” – powierzchnia obiektu ok.160 ha- (zbiorowisko łąkowe, leśne ,ostoja ptactwa)
- „Dolina Białki Lelowskiej” powierzchnia obiektu ok.270 ha - zbiorowisko łąkowe, bagienne, zadrzewienia łęgowe i zarośla łozowe ,stawy rybne z ostoją ptactwa tworzą lokalny korytarz ekologiczny.
- „Wąwozy Bodziejowickie  „powierzchnia obiektu – ok.15 ha – porośnięte starodrzewem bukowym.
 
Zieleń parków podworskich:
   - Park w Irządzach – duży zespół wartościowych zadrzewień - dominują lipy, graby, jesiony, modrzewie, kasztanowce, wiązy. ( lipa drobnolistna ok.700 lat)
   - Park w Zawadzie Pilickiej – do najstarszych drzew ok.150-letnich należą : klony ,lipy, robinie, kasztanowce modrzewie, wiązy i buki.
   - Park w Wygiełzowie – aleja grabowa z układem szpalerów.
   - Park w Witowie – najstarsze drzewa to – klony ,lipy, jawory, brzozy i robinie w .wieku
      ok.100 lat.
     Na cmentarzu w Irządzach występują zadrzewienia o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, modrzewie i jesiony w wieku ok.50 lat.
    W ogrodzie przy plebani znajduje się aleja grabowa.

Najnowsze aktualności

: Nowe rozkłady jazdy od 1 września 2022 roku
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowe rozkłady jazdy od 1 września 2022 roku

16

wrz

2022

: Warsztaty kulinarne z Jurajską Rybą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Warsztaty kulinarne z Jurajską Rybą

14

wrz

2022

: Żywność dla najbardziej potrzebujących
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Żywność dla najbardziej potrzebujących

14

wrz

2022

: Dodatek węglowy
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Dodatek węglowy

22

sie

2022

: Dożynki Gminne pod hasłem - Od Święta Porzeczki do ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Dożynki Gminne pod hasłem - Od Święta Porzeczki do ...

16

sie

2022

Logo serwisu.
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy ...

9

sie

2022

Polecamy

Szkoła

Gimnazjum

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.