Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Czyste powietrze

 

Program „Czyste Powietrze”

W ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Gminie Irządze działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

W punkcie mieszkańcy otrzymają widzę na temat programu oraz sposobu wypełnienia wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze.

Punkt czynny jest od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 13:00 w budynku Urzędu Gminy Irządze pok. nr 13, tel. (34) 354 30 09 wew. 29., e-mail: czystepowietrze@irzadze.pl.

,,Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Program skierowany jest do:

  • osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny nie przekracza 135 000 zł.

Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  • 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
  • 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  • 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
  • 1526 zł ( gospodarstwo jednoosobowe)

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek
Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju
zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. 

Przydatne linki:

  1. https://czystepowietrze.gov.pl/
  2. https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu
  3. https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
  4. https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
  5. https://polskialarmsmogowy.pl/jak-wygrac-ze-smogiem/uchwaly-antysmogowe/

 

 

Dane o wdrażaniu Priorytetowego Programu Czyste Powietrze na terenie gminy Irządze

 

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie Gminy Irządze

 

 

Stan na dzień

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

 

 

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

 

Kwota wypłaconych dotacji

 

30.09.2022

 

 

63

 

56

 

24

 

385 849,07

 

31.12.2022

 

 

67

 

61

 

26

 

414 849,07

 

31.03.2023

 

 

69

 

62

 

32

 

527 121,89

 

30.06.2023

 

 

74

 

65

 

41

 

717 219,59

 

29.09.2023

 

 

80

 

70

 

54

 

1 079 579,68

 

31.12.2023

 

82

 

71

 

57

 

1 198 679,68

 

31.03.2024

 

106

 

77

 

61

 

1 436 248,02

Najnowsze aktualności

: Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

11

cze

2024

: Nowe kwoty przychodu
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nowe kwoty przychodu

6

cze

2024

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

21

maj

2024

: Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych

6

maj

2024

: Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego

6

maj

2024

: Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...

24

kwi

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.