Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Czyste powietrze

W Gminie Irządze działa Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

W punkcie mieszkańcy otrzymają widzę na temat programu oraz sposobu wypełnienia wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 w budynku Urzędu Gminy Irządze pok. nr 13, tel.  (34)354 30 09 wew. 29.
 

,,Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Program skierowany jest do:

 • osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny nie przekracza 100 000 zł.
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe)

2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

1260 zł ( gospodarstwo jednoosobowe)

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

 

Wniosek mogą składać osoby, które już rozpoczęły przedsięwzięcie jednak data pierwszej faktury nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy lub osoby, które dopiero mają zamiar dokonać inwestycji. W tym przypadku mają na to 30 miesięcy.