Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Irządze

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Irządze

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Irządzewraz z załącznikami.

Komitet jest platformą współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Irządze.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.irzadze.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.irzadze.bip.jur.pl, który należy przesłać na adres urzad@irzadze.pl  lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Irządze, 42-446 Irządze 124; Formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji on-line pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_kr_formularz

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.irzadze.pl - link do ankiety:

 https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_kr_ankieta

3) otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 23.02. 2024 r., na godzinę 10.00

Uwagi do projektu można składać w okresie od 14.02.2024 r. do 08.03.2024r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Gminy Irządze, 42-446 Irządze 124.

b) elektronicznej poprzez:  przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres urzad@irzadze.pl  wypełnienie elektronicznego formularza uwag: https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_kr_formularz  wypełnienie elektronicznego formularza ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_kr_ankieta

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 23.02.2024 r., o godzinie 10.00

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Irządzewww.irzadze.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.irzadze.bip.jur.pl  oraz w Urzędzie Gminy Irządze, 42-446 Irządze 124.

Konsultacje trwają od 14.02.2024r. do 08.03.2024r.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych.

Przed wypełnieniem ankiety lub formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Uchwały wraz z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gminy Irządze dostępnym poniżej.

07

LUT

2024

194

razy

czytano

32/743

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

11

cze

2024

: Nowe kwoty przychodu
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nowe kwoty przychodu

6

cze

2024

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

21

maj

2024

: Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych

6

maj

2024

: Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego

6

maj

2024

: Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...

24

kwi

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.