Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych- 01.08.2023 r.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych- 01.08.2023 r.

Uwzględ­nia­jąc po­sta­no­wie­nie § 10 ust. 3 i 4 roz­po­rzą­dze­nia Rady Mi­ni­strów z dnia 7 stycz­nia 2013 roku w spra­wie sys­te­mów wy­kry­wa­nia ska­żeń i po­wia­da­mia­nia o ich wy­stą­pie­niu oraz wła­ści­wo­ści or­ga­nów w tych spra­wach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 96). Urząd Gminy w Irzą­dzach  in­for­mu­je miesz­kań­ców, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 17:00  prze­pro­wa­dzo­ny zo­sta­nie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  W związku z powyższym w wymienionym powyżej czasie uruchomione zostaną sygnały alarmowe  oznaczające odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

31

LIP

2023

78

razy

czytano

14/683

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Wyniki wyborów do Rady Izb Rolniczych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Wyniki wyborów do Rady Izb Rolniczych

21

wrz

2023

: Przypomnienie o obowiązkowym zgłoszeniu do gminnej ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Przypomnienie o obowiązkowym zgłoszeniu do gminnej ...

11

wrz

2023

Logo serwisu.
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego ...

7

wrz

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

6

wrz

2023

: Przeglądy serwisowe instalacji fotowoltaicznych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Przeglądy serwisowe instalacji fotowoltaicznych

19

lip

2023

: Ogłoszenie - Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Ogłoszenie - Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. ...

24

sie

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.