Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Filtrowanie aktualności

data od

data do

ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Od 1 stycznia 2021 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy potwierdzić fakt kompostowania odpadów biodegradowalnych, pamiętając jednocześnie o tym, że w czasie korzystania z ulgi z posesji nie będą odbierane żadne odpady biodegradowalne.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, nie będą mogli wystawiać ich przed posesję w celu odbioru, nie będą mogli także ich oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zgodnie z uchwałą Nr 127/XXV/2020 Rady Gminy Irządze z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie gminy Irządze, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020r. poz. 9198), mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów skorzystają z ulgi za wywóz odpadów komunalnych wynoszącej 1 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2010 późn. zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów
w przydomowym kompostowniku:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
    przydomowym, lub
  • uniemożliwia Wójtowi  lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika,

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

CO O KOMPOSTOWNIKU WARTO WIEDZIEĆ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co rozumiemy pod pojęciem kompostownik?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika. Zakłada się jednak że powinno być to wyznaczone /ograniczone/ wygrodzone (drewniane, betonowe, z tworzywa sztucznego) miejsce gdzie kompostowane będą wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości, miejsce w którym zachodzić będzie proces kompostowania. Ponadto usytuowanie kompostownika powinno być zgodne z innymi przepisami w tym np.: Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Czy muszę składać deklarację, gdy posiadam kompostownik?

TAK. Deklarację należy złożyć w sytuacji, gdy posiadamy kompostownik, a w nim kompostowane  są odpady i chcemy ubiegać się o ulgę z tego tytułu.

Czy każdy może założyć kompostownik i kompostować odpady?

Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej.

 

14

STY

2021

568

razy

czytano

256/730

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Wręczenie czeków w ramach Marszałkowskiego Konkursu ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Wręczenie czeków w ramach Marszałkowskiego Konkursu ...

5

kwi

2024

: Wójt Gminy Irządze ogłasza nabór wniosków o ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Wójt Gminy Irządze ogłasza nabór wniosków o ...

3

kwi

2024

: Zapraszamy na nadchodzące spotkanie z Ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Zapraszamy na nadchodzące spotkanie z Ekodoradcą

3

kwi

2024

: ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

28

mar

2024

: OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW ...

25

mar

2024

: Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy ...

22

mar

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.