Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

K O M U N I K A T

Strona główna » Aktualności » K O M U N I K A T

Komisariat Policji w Szczekocinach informuje, iż na podstawie napływających zgłoszeń od mieszkańców miejscowości Irządze oraz spostrzeżeń własnych jak i służb patrolowych w rejonie centrum miejscowości Irządze dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w obrębie placówek handlowych w rejonie centrum oraz przystanku PKS w Irządzach. Ponadto w rejonie budynku Urzędu Gminy Irządze dochodzi do zaśmiecania miejsca publicznego przez gromadzącą się tam młodzież. W związku z powyższym w opisanych rejonach prowadzone będą wzmożone działania priorytetowe ukierunkowane na zwalczanie przypadków spożywania alkoholu w miejscach zabronionych jak również eliminowane wszelkich przypadków zaśmiecania miejsc publicznych. Przypominam, iż zgodnie z art. 43' ust. 1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi – za spożywanie lub usiłowanie spożycia alkoholu w miejscach objętych zakazem grozi grzywna w wysokości 100 zł. Natomiast zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń za zaśmiecanie miejsca publicznego przewidywana jest kara grzywny w kwocie od 50 do 100 zł.  Nadmieniam, iż na terenie miejscowości Irządze nie ma miejsc ogólnodostępnych gdzie zezwala się na spożywanie alkoholu.

czytano: 758 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2020-01-09 12:37:47

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna