Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Informacja dla mieszkańców dot. składania deklaracji - Odnawialne Źródła Energii

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dla mieszkańców dot. składania deklaracji - Odnawialne Źródła Energii

Wójt Gminy Irządze informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i maksymalna wysokość dofinansowania dla mieszkańca wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańców będzie stanowił co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych + 100% podatek VAT od szacunkowej ceny zestawu.

W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

 Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w projekcie jest w szczególności:

- lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Irządze,

- uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek,

- brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,

- złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej deklaracji dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej/pomp ciepła,

- podpisanie umowy dot. wykonania inspekcji technicznych możliwości montażu instalacji.

 

Właściciel nieruchomości przystępującej do projektu zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat po jego zakończeniu w tzw. okresie trwałości projektu. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Irządze i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Irządze w pokoju nr 12 oraz u Sołtysa.

Precyzyjne wypełnienie deklaracji pozwoli na zebranie niezbędnych danych potrzebnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie.

Po zebraniu deklaracji zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Irządze przystępujących do Projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego – w tym celu powinni zawrzeć umowę na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE – plik ze wzorem umowy w załączeniu (poniżej).  

Umowa ta zawierana jest pomiędzy Właścicielem a Firmą zewnętrzną tj. DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4a lok. 49, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział  Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709, opracowującą wniosek o dofinansowanie.

Opłaty za inspekcje terenowe: wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1, 2 lub 3 analizy):

1. instalacja solarna - 246,00 zł

2. instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł.

3. pompa ciepła – 307,50 zł.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego: tel. 12 446 42 97 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać do 15 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Irządze w pokoju nr 12.

Osoby, które nie zawrą umowy na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE i nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie wskazanym w umowie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI

- deklaracja uczestnictwa w projekcie

- wzór umowa na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE tożsama z umową do podpisania w Urzędzie Gminy Irządze

 

Informacji w sprawie udziału w projekcie udzielają następujący pracownicy Urzędu Gminy Irządze:

- Pan Krzysztof Kawałek - Sekretarz Urzędu Gminy Irządze 34 3543009 wew. 26

- Pan Czesław Słuszniak - Informatyk, tel. 34 3543009 wew. 27

Realizacja inwestycji uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania.

 

30

PAŹ

2017

2371

razy

czytano

440/693

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI ...

4

gru

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

30

lis

2023

: UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie

17

lis

2023

: Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...

10

lis

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

7

lis

2023

: Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze  ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze ...

6

lis

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.