Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kilka słów o Lokalnej Grupie Działania „Perła Jury”

Strona główna » Aktualności » Kilka słów o Lokalnej Grupie Działania „Perła Jury”

        LGD "Perła Jury" istnieje od 2006r. Wówczas partnerstwo gmin, osób fizycznych, przedsiębiorców, rolników i organizacji pozarządowych postanowiło wykorzystać szansę i sięgnąć po środki unijne na rzecz rozwoju naszego powiatu.

W skład LGD terytorialnie wchodzą gminy Łazy, Pilica, Ogrodzieniec, Szczekociny, Włodowice, Kroczyce, Irządze i Żarnowiec. W 2014r. do LGD przystąpiła gmina Poręba.
      Od tej pory sukcesywnie za pośrednictwem naszej LGD m.in. powstawała nowa infrastruktura rekreacyjna, turystyczna i kulturalna (place zabaw, siłownie, świetlice, boiska, skwery itp.), KGW otrzymywały stroje ludowe, zespoły kultywujące tradycję pozyskiwały środki na instrumenty, odbyło się wiele wydarzeń i działań promujących region, powstawały nowe przedsiębiorstwa i miejsca pracy, pozyskiwano środki na odnawialne źródła energii, realizowano działania warsztatowe i szkoleniowe dla różnych grup społecznych. Ponadto powstawała nowa infrastruktura na ciekach wodnych, amfiteatry, miejsca spotkań i kultywowania tradycji lokalnej.

     Dodatkowo LGD corocznie organizuje konkurs "Nasza aktywność- naszą szansą" której celem jest kultywowanie tradycji i integrowanie społeczeństwa, co jest niezwykle istotne w czasach, gdy tak mało czasu spędzamy w innymi ludźmi.

Opisane działania to tylko niewielki wycinek naszej działalności.

      Obecnie stoimy przed kolejnym wyzwaniem napisania dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju, który określałby na lata 2014-2020 cele naszej działalności związane oczywiście z rozwojem gmin wchodzących w skład LGD. W tym celu potrzebujemy Waszej pomocy, waszej aktywności i określenia jakie potrzeby należałoby jeszcze zaspokoić, co zrobić aby żyło się Nam Wszystkim lepiej.

      Wkrótce na terenie LGD będą miały miejsce spotkania konsultacyjne dot. pisania nowej Strategii. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych. Ważnym jest dla Nas abyście byli współtwórcami tego dokumentu.

        Liczymy na to, że w tych dniach będziecie z nami i wesprzecie nas swoją wiedzą, co z pewnością przełoży  się na stworzenie Strategii adekwatnej do potrzeb mieszkańców i możliwości obszaru LGD. 
         W celu uzyskania większej ilości informacji chętnych zapraszam do biura w Łazach, ul. Jesionowa 1 lub do kontaktu tel. 32-67 100 1 lub emailowego: biuro@perlajury.pl.

 Informacje o LGD można również uzyskać na stronie http://perlajury.pl/index.php?p=1_4_Aktualno-ci lub na https://www.facebook.com/lgdperlajury.

Chcemy, abyście mieli możliwość wyrobienia sobie opinii o naszym LGD, ale najpierw pozwólcie Nam o sobie opowiedzieć.

czytano: 2145 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2015-08-26 07:55:56

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna