Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Strona główna » Aktualności

 • Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 ... Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł. W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 15 lutego ... dodano: 09 marca 2021 czytano: 105 razy więcej
 • II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie ... Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym   Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie informuje, że w roku bieżącym została ogłoszona II edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Wzorem ubiegłego roku uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, ... dodano: 09 marca 2021 czytano: 102 razy więcej
 • Komunikat KRUS - Zasiłek opiekuńczy przedłużony! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 14 marca 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię ... dodano: 09 marca 2021 czytano: 106 razy więcej
 • Już za miesiąc rozpocznie się spis powszechny! Już za miesiąc rozpocznie się spis powszechny! Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski. więcej na stronie www.spis.gov.pl dodano: 03 marca 2021 czytano: 91 razy więcej
 • Zwrot podatku akcyzowego Informuje się Mieszkańców Gminy Irządze o terminach składania wniosków, o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w ... dodano: 10 lutego 2021 czytano: 182 razy więcej
 • Przedłużony termin naboru na rachmistrzów spisowych Gminny Komisarz Spisowy w Irządzach informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r. więcej informacji na stronie www.irzadze.bip.ju.pl dodano: 10 lutego 2021 czytano: 125 razy więcej
 • LOKALNE PARTNERSTWO DO SPRAW WODY W TWOIM POWIECIE Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Zapraszamy osoby zainteresowane gospodarką wodną na terenie powiatu zawierciańskiego, rolników, przedstawicieli samorządów, spółki wodne, użytkowników wód.  Zachęcamy do dyskusji o aktualnych problemach sektora rolnego, przedsiębiorstw oraz mieszkańców obszarów wiejskich związanych z pogarszającą się sytuacją ... dodano: 09 lutego 2021 czytano: 145 razy więcej
 • Taksacja terenowa lasów Wójt Gminy Irządze informuje, iż powiat zawierciański przeprowadza w terminie od 1.01.2021 r. do 15.04.2021 r. terenową taksacje lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębach sołectw Gminy Irządze. Celem taksacji będzie opis i ocena istniejącego drzewostanu pod względem wiekowym i gatunkowym. Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls). Po wykonaniu taksacji i opracowaniu ... dodano: 03 lutego 2021 czytano: 194 razy więcej
 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Irządze zakupiła autobus szkolny. Całkowita wartość inwestycji to 99 750,01 zł brutto, w tym dofinansowanie:  100%.  Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwoch w Irządzach.   dodano: 29 stycznia 2021 czytano: 216 razy więcej
 • Program „Rodzina 500+” Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy społecznej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać ... dodano: 29 stycznia 2021 czytano: 150 razy więcej
 • Ogłaszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na ... Wójt Gminy Irządze jako Gminny Komisarz Spisowy w Irządzach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.  Termin składania ofert: ... dodano: 29 stycznia 2021 czytano: 182 razy więcej
 • Fundusz Sprawiedliwości - dotacje dla OSP Gmina Irządze pozyskała dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków ... dodano: 28 stycznia 2021 czytano: 194 razy więcej
 • Szczepienia dla seniorów Szanowna Seniorko/Szanowny Seniorze, za sprawą pojawienia się wirusa SARS-Cov-2, który wywołał ogólnoświatową pandemię, ostatni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny. Aby zahamować rozwój epidemii w naszym kraju, musieliśmy zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i nauczyć się żyć w całkiem nowej rzeczywistości, ograniczając do minimum wszelkie kontakty społeczne. Pod koniec 2020 roku wreszcie pojawił się jeden z ... dodano: 18 stycznia 2021 czytano: 206 razy więcej
 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Szanowni Państwo, W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy w załączeniu ogólny plakat o badaniu ankietowym AK-R (Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym) przeprowadzanym w dniach 15 - 29  stycznia 2021 r.   dodano: 14 stycznia 2021 czytano: 135 razy więcej
 • ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW Od 1 stycznia 2021 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku. Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ... dodano: 14 stycznia 2021 czytano: 250 razy więcej
 • Ankieta dotycząca wykorzystania środków finansowych w nowym ... Zarządy Stowarzyszeń RLGD „Jurajska Ryba” oraz LGD „Perła Jury”, zwracają się  z prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania środków finansowych w nowym okresie programowania.” Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=6e4713651b2&&c=22554ec2 Ankiety są anonimowe. Będą one aktywne do dnia 20.01.2021r. Z góry dziękujemy za udział w badaniu i wypełnienie ... dodano: 14 stycznia 2021 czytano: 145 razy więcej
 • BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW Szanowni Państwo zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo Miasta i Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – Razem dla Rozwoju”, który obejmuje gm. IRZĄDZE, m. i gm. KONIECPOL, gm. LELÓW. Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. ... dodano: 12 stycznia 2021 czytano: 210 razy więcej
 • Kalendarz odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 W załączeniu poniżej kalendarz odbioru odpadów komunalnych przez Firmę ZGK Zawiercie Spółka z o.o. z terenu Gminy Irządze. dodano: 05 stycznia 2021 czytano: 279 razy więcej
 • Uchwała antysmogowa W związku ze zbliżającym się 1 terminem wymiany najstarszych pieców wyprodukowanych przed wejściem w życie uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. tzw. "uchwały antysmogowej", który przypada na 1.01.2022 r. przekazujemy Państwu celem rozpowszechniania na terenie gminy dedykowaną ulotkę informacyjną dot. zapisów ww. uchwały. dodano: 04 stycznia 2021 czytano: 259 razy więcej
 • Życzenia świąteczne Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia dla wszystkich mieszkańców Gminy Irządze oraz ich gościom wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą  przez cały Nowy Rok 2021 życzy: Jan Molenda Wójt Gminy Irządze oraz Przewodnicząca Rady Gminy Irządze - Agata Cyganek dodano: 23 grudnia 2020 czytano: 158 razy więcej

pierwsza|poprzednia|4|5|6| z   28 następna|ostatnia

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna