Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Przystąpienie Gminy Irządze do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przystąpienie Gminy Irządze do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji

Gmina Irządze przystąpi do sporządzania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Irządze na lata 2023-2030” (GPR), dzięki któremu będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z programów unijnych i krajowych. Istotny elementem GPR stanowi diagnoza przeprowadzana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, której celem jest zidentyfikowanie tych miejsc w gminie, w których występuje szczególna koncentracja zjawisk kryzysowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, wszelkie zamierzenia gminy związane z przygotowaniem, koordynowaniem i tworzeniem warunków do prowadzenia działań z zakresu rewitalizacji wymagają wyznaczenia w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego.

Chcąc właściwie ocenić skalę potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz określić obszar gminy wymagający interwencji i kompleksowego działania, przeprowadzona została szczegółowa diagnoza całej gminy, obejmująca swoim zakresem pięć sfer, w tym przede wszystkim sferę społeczną oraz sfery: gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną.

Wyznaczone podobszary cechują się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, mają istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju lokalnego gminy, a także zgodnie z przesłankami wynikającymi z ustawy o rewitalizacji stanowią nie więcej niż 20% powierzchni gminy i są zamieszkałe przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców. Wyznaczone obszary są fundamentem przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Irządze na lata 2023-2030 (GPR).

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Celem rewitalizacji jest pobudzenie, uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców.

10

LUT

2023

525

razy

czytano

112/741

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

21

maj

2024

: Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych

6

maj

2024

: Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego

6

maj

2024

: Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Informacja o podpisanej umowie - Rewitalizacja ...

24

kwi

2024

: Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

24

kwi

2024

: Komunikat - OZE
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Komunikat - OZE

24

kwi

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.