Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Przystąpienie Gminy Irządze do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przystąpienie Gminy Irządze do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji

Gmina Irządze przystąpi do sporządzania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Irządze na lata 2023-2030” (GPR), dzięki któremu będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z programów unijnych i krajowych. Istotny elementem GPR stanowi diagnoza przeprowadzana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, której celem jest zidentyfikowanie tych miejsc w gminie, w których występuje szczególna koncentracja zjawisk kryzysowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, wszelkie zamierzenia gminy związane z przygotowaniem, koordynowaniem i tworzeniem warunków do prowadzenia działań z zakresu rewitalizacji wymagają wyznaczenia w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego.

Chcąc właściwie ocenić skalę potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz określić obszar gminy wymagający interwencji i kompleksowego działania, przeprowadzona została szczegółowa diagnoza całej gminy, obejmująca swoim zakresem pięć sfer, w tym przede wszystkim sferę społeczną oraz sfery: gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną.

Wyznaczone podobszary cechują się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, mają istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju lokalnego gminy, a także zgodnie z przesłankami wynikającymi z ustawy o rewitalizacji stanowią nie więcej niż 20% powierzchni gminy i są zamieszkałe przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców. Wyznaczone obszary są fundamentem przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Irządze na lata 2023-2030 (GPR).

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Celem rewitalizacji jest pobudzenie, uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców.

10

LUT

2023

151

razy

czytano

9/638

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Jarmark Wielkanocny
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Jarmark Wielkanocny

28

mar

2023

: Spotkanie z Ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Spotkanie z Ekodoradcą

26

mar

2023

Logo serwisu.
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszaru ...

17

mar

2023

: Spotkanie konsultacyjne Budowy Gminnego Ośrodka ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Spotkanie konsultacyjne Budowy Gminnego Ośrodka ...

3

mar

2023

: Korekta - Spotkaj się z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Korekta - Spotkaj się z ekodoradcą

2

mar

2023

: Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym - ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym - ...

17

lut

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.