Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Konsultacje społeczne

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Irządze z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Irządze na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023r.,poz.40.) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485)zarządzam,  co następuje:

 

 

§ 1.

1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Irządze konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Irządze sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Irządze.

2. Konsultacje rozpoczną się od dnia  10.02.2023 r., a zakończą się dnia 11.03.2023 r.

3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Irządze.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Irządze oraz na stronie internetowej Gminy www.irzadze.ploraz w wersji on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_formularz_uwag_or_i_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 10.02.2023 r. o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Irządze.

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Gminy www.irzadze.plhttps://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_ankieta_gpr

5. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kdylewska@irzadze.pl

2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Irządze, 42-446 Irządze 124;

3) osobiście do Urzędu Gminy Irządze, 42-446 Irządze 124 w godzinach pracy Urzędu

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/irzadze_formularz_uwag_or_i_oz

6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy.

7. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.irzadze.pli www.irzadze.bip.jur.ploraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Irządze, 42-446 Irządze 124 w okresie od dnia 10.02.2023 do dnia 11.03.2023 r.

8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest : Insp. Katarzyna Dylewska

§ 2.

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

06

LUT

2023

164

razy

czytano

10/638

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Jarmark Wielkanocny
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Jarmark Wielkanocny

28

mar

2023

: Spotkanie z Ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Spotkanie z Ekodoradcą

26

mar

2023

Logo serwisu.
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszaru ...

17

mar

2023

: Spotkanie konsultacyjne Budowy Gminnego Ośrodka ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Spotkanie konsultacyjne Budowy Gminnego Ośrodka ...

3

mar

2023

: Korekta - Spotkaj się z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Korekta - Spotkaj się z ekodoradcą

2

mar

2023

: Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym - ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym - ...

17

lut

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.