Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Informacja o projekcie pn. Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Irządzach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja o projekcie pn. Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Irządzach

RPO WSL 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjent: Gmina Irządze

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 –30.06.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 202 869,50 zł

Główny cel projektu:

Wzmocnienie do 30.06.2023 r., w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Irządzach zlokalizowanej na terenie Gminy Irządze umożliwiającego podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych oraz wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych w okresie projektu skutkującego jednocześnie podniesieniem efektywności i jakości nauczania w w/w szkole już w trakcie realizacji projektu oraz podniesieniem kompetencji kluczowych, umiejętności pracy metodą eksperymentu, doświadczenia i projektu u Uczestników Projektu.

Zadania w projekcie:

1. Szkoła Kompetencji i Umiejętności: kształtowanie kompetencji kluczowych -60 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego.

2. Szkoła Eksperymentu i Kreatywności: praca metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego -doposażenie pracowni przedmiotowych, szkolenie dla nauczycieli oraz 30 godzin zajęć eksperymentalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

3. Szkoła Doświadczeń: wizyty edukacyjne i wizyty studyjne –2 wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu.

 

30

STY

2023

189

razy

czytano

59/683

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Wyniki wyborów do Rady Izb Rolniczych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Wyniki wyborów do Rady Izb Rolniczych

21

wrz

2023

: Przypomnienie o obowiązkowym zgłoszeniu do gminnej ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Przypomnienie o obowiązkowym zgłoszeniu do gminnej ...

11

wrz

2023

Logo serwisu.
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego ...

7

wrz

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

6

wrz

2023

: Przeglądy serwisowe instalacji fotowoltaicznych
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Przeglądy serwisowe instalacji fotowoltaicznych

19

lip

2023

: Ogłoszenie - Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Ogłoszenie - Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. ...

24

sie

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.