Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Informacja o projekcie pn. Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Irządzach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja o projekcie pn. Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Irządzach

RPO WSL 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjent: Gmina Irządze

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 –30.06.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 202 869,50 zł

Główny cel projektu:

Wzmocnienie do 30.06.2023 r., w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Irządzach zlokalizowanej na terenie Gminy Irządze umożliwiającego podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych oraz wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych w okresie projektu skutkującego jednocześnie podniesieniem efektywności i jakości nauczania w w/w szkole już w trakcie realizacji projektu oraz podniesieniem kompetencji kluczowych, umiejętności pracy metodą eksperymentu, doświadczenia i projektu u Uczestników Projektu.

Zadania w projekcie:

1. Szkoła Kompetencji i Umiejętności: kształtowanie kompetencji kluczowych -60 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego.

2. Szkoła Eksperymentu i Kreatywności: praca metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego -doposażenie pracowni przedmiotowych, szkolenie dla nauczycieli oraz 30 godzin zajęć eksperymentalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

3. Szkoła Doświadczeń: wizyty edukacyjne i wizyty studyjne –2 wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu.

 

30

STY

2023

254

razy

czytano

106/730

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Wręczenie czeków w ramach Marszałkowskiego Konkursu ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Wręczenie czeków w ramach Marszałkowskiego Konkursu ...

5

kwi

2024

: Wójt Gminy Irządze ogłasza nabór wniosków o ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Wójt Gminy Irządze ogłasza nabór wniosków o ...

3

kwi

2024

: Zapraszamy na nadchodzące spotkanie z Ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Zapraszamy na nadchodzące spotkanie z Ekodoradcą

3

kwi

2024

: ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

28

mar

2024

: OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW ...

25

mar

2024

: Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy ...

22

mar

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.