Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Służba przygotowawcza - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Służba przygotowawcza - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, której odbycie otwiera drzwi do zawodowej służby wojskowej.
Służba przygotowawcza jest wspaniałą przygodą z wojskiem i nie jest w żaden sposób wiążąca do podjęcia kolejnych kroków w karierze zawodowej.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych trwa 28 dni i kończy się egzaminem. Szkolenie realizowane jest w centrach i ośrodkach szkolenia oraz w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

 

 

Do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych może być powołana osoba:

  • niekarana za przestępstwo umyślne;
  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  • wiek co najmniej osiemnastu lat;
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Do wniosku należy załączyć odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentów poświadczających:

  • posiadane wykształcenie;
  • mogących mieć wpływ na powołanie np. posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów lub prawo jazdy itp. Ochotnicy do wojska oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, mogą zgłaszać akces w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego. Jest to kolejna, obok ePUAP, /https://bit.ly/2RyEzqD/ elektroniczna forma aplikowania do wojska. Ochotnik do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku,
    po złożenia akcesu na portalu www.zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, jak można złożyć wniosek i kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

Wojskowe Centrum Rekrutacji to miejsce, w którym w jeden dzień ochotnik do wojska odbywa rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem, a osoby które nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej są badane przez komisję lekarską.
W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji ochotnik na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe, na podstawie której pracodawca udziela powołanemu urlopu bezpłatnego (umowa o pracę) na okres pełnienia służby przygotowawczej oraz wypłaca mu odprawę wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy pracownika.

W czasie służby żołnierzom przysługuje comiesięczne wynagrodzenie (1233 zł brutto) oraz bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie, a także ulgowe przejazdy, ochrona stosunku pracy, urlopy oraz odprawa po odbyciu służby przygotowawczej (2800 zł brutto).

Ochotnicy odbywają szkolenie podstawowe, które jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje ono teoretyczne zajęcia (e-learning) przed wcieleniem do jednostki wojskowej oraz praktyczne zajęcia tj.: zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem, szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę. Kolejnym etapem jest szkolenie specjalistyczne, zależne od umiejętności żołnierzy i przeznaczenia do danej specjalności wojskowej. Jest to także niepowtarzalna szansa, by poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem. Żołnierza z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy oraz nadaje mu stopień wojskowy szeregowy rezerwy. Żołnierz pełniący służbę przygotowawczą już w czasie jej trwania może złożyć wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią służbę przygotowawczą. Może także zapoznać się z wykazem wolnych stanowisk służbowych oraz z warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Osoba, która wybierze karierę żołnierza zawodowego może liczyć na stabilne i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym językowe, jasno określoną ścieżkę awansu oraz pewną emeryturę w przyszłości.

Wojsko to wyzwanie. Możliwość, aby sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe oraz ambicje.  

Można zadzwonić, napisać lub umówić się na spotkanie w WKU. Fachowcy doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie mieści się przy ul. Kościuszki 32,

strona internetowa https://wkubedzin.wp.mil.pl/

e-mail: wkubedzin@ron.mil.pl

tel. 261 124 608, 261 124 636.

Opracował: Inspektor, Wydział Rekrutacji WKU w Będzinie

Zdjęcia: Combat Camera

27

LUT

2022

135

razy

czytano

31/597

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy ...

9

sie

2022

: Konsultacje z Ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Konsultacje z Ekodoradcą

8

sie

2022

: Informacja po spotkaniu dot. Programu - Czyste ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Informacja po spotkaniu dot. Programu - Czyste ...

22

lip

2022

: Czyste Powietrze plus – Zmiana Programu
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Czyste Powietrze plus – Zmiana Programu

18

lip

2022

: Spotkanie informacyjne w ramach programu Czyste ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Spotkanie informacyjne w ramach programu Czyste ...

13

lip

2022

: Konkurs plastyczny  pn. Kwiaty Polskie
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Konkurs plastyczny pn. Kwiaty Polskie

5

lip

2022

Polecamy

Szkoła

Gimnazjum

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.