Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2022r.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2022r.

W GMINIE IRZĄDZE OD 1 STYCZNIA 2022 R. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNOSI:

25,00 zł -  za jedną osobę  miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

50,00 zł  za jedną osobę  miesięcznie  - stawka opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z uchwałą Nr 170/XXXIV/2021 Rady Gminy Irządze z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty podwyższonej.

 

 

 

ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW!

Zgodnie z uchwałą Nr 127/XXV/2020 Rady Gminy Irządze z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie gminy Irządze, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020r. poz. 9198), mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów skorzystają z ulgi za wywóz odpadów komunalnych wynoszącej 1 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy składania deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Irządze:

  • w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących postawa do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości

Do deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie dotyczące powodu zmiany. W przypadku nabycia nieruchomości należy do deklaracji dołączyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości oraz datą nabycia.

Rachunek bankowy dla opłat!

Opłatę z tytułu gospodarowania odpadami  komunalnymi  należy wpłacać kwartalnie przelewem na rachunek bankowy Gminy Irządze  nr

21 8277 0002 0010 0000 0030 0053   w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach Oddział Irządze lub w kasie Urzędu  Gminy Irządze ze wskazaniem na jakie miesiące ma być zaksięgowana opłata. Uprasza się aby w tytule przelewu napisać: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, adres nieruchomości”.

Terminy płatności:

 I kwartał – do 15 marca,

 II kwartał – do 15 czerwca,

 III kwartał – do 15 września,

 IV kwartał – do 15 grudnia,

Możliwe są także wpłaty miesięczne, ale na koniec danego kwartału zapłata należności za ten kwartał musi  być uiszczona w całości.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje selektywną zbiórkę a jej nie prowadzi firma odbierająca odpady komunalne zgłosi ten fakt  do Urzędu Gminy Irządze, może również odmówić odbioru odpadów komunalnych. Działanie takie będzie podstawą do naliczenia wyższej stawki za odpady komunalne.

 

Segregacja odpadów jest jednym z najważniejszych elementów nowych zasad gospodarki odpadami. Dla osób, które nie będą segregować odpadów i wrzucać „wszystko do jednego kosza” opłata będzie wyższa. Opłaca się segregować śmieci, dbając równocześnie o środowisko naturalne płacimy mniej!

 

 

17

STY

2022

999

razy

czytano

190/749

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: BON ENERGETYCZNY
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

BON ENERGETYCZNY

23

lip

2024

: Przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego

12

lip

2024

: Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie ...

10

lip

2024

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

10

lip

2024

: Podsumowanie etapów wojewódzkich konkursów dla ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Podsumowanie etapów wojewódzkich konkursów dla ...

21

cze

2024

: Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie  ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie ...

21

cze

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.