Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacja - UWAGA! wysoce zjadliwa grypa ptaków

Strona główna » Aktualności » Informacja - UWAGA! wysoce zjadliwa grypa ptaków

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Szczekociny wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI i zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów częstochowskiego i zawierciańskiego objęcia miejscowości: Irządze, Mikołajewice, Wilgoszcza, Wilków, Witów, Wygiełzów, Zawada Pilicka i Zawadka jako  „obszar zagrożony” informuję, że:

na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;

2) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

4) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Ponadto zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2017.722) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

        Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien  fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zawierciu, na załączonym formularzu zgłoszenia.

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

-  złożyć  osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu,
    42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 116, lub

- przesłać pocztą na adres : Powiatowy Inspektorat w Zawierciu, 42-400 Zawiercie,
   ul. Paderewskiego 116, lub

-  przesłać drogą e-mail na adres biuro@piwzawiercie.av1.pl

   lub  w Urzędzie Gminy Irządze.

Hodowcy, którzy nie stosują się do zaleceń rozporządzenia, w tym nie zgłaszają utrzymywania drobiu do powiatowego lekarza weterynarii muszą liczyć się z karami finansowymi.

Więcej w załacznikach do powyższej informacji.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 124 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2021-12-29 09:00:56

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • IMG_0113
 • IMG_0103_1
 • IMG_0102_2
 • Tablica_Wilkow_22122021
 • IMG_0089_2
 • IMG_0087_1
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna