Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacja dla mieszkańców Gminy Irządze dot. projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie Informujemy mieszkańców Gminy Irządze,

Strona główna » Aktualności » Informacja dla mieszkańców Gminy Irządze dot. projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie Informujemy mieszkańców Gminy Irządze,

Informacja dla mieszkańców Gminy Irządze dot. projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Informujemy mieszkańców Gminy Irządze, którzy przystąpili do projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii, iż dokonano wyboru wykonawców, którzy zajmą się dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych, solarnych i kotłów na pellet.

Wykonawcami w zakresie dostawy i montażu paneli solarnych jest firma Solartime sp. z o. o z Rzeszowa, paneli fotowoltaicznych firma Hymon sp. z o. o z Tarnowa, natomiast kotłów na pellet firma Ergo-Ekologia sp. z o. o z Warszawy.  Wykonawca zadania w zakresie pomp ciepła będzie znany po zakończeniu obecnie trwającej drugiej procedury przetargowej.

Ponadto informujemy mieszkańców Gminy Irządze, iż w miesiącu marcu 2021 r. wysłane zostaną do Państwa aneksy do umowy organizacyjno-finansowej.  W przesłanym aneksie przedstawione są ceny instalacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Uprzejmie prosimy, aby 2 egzemplarze podpisanych aneksów do umów zostały zapakowane w kopertę i dostarczone do Urzędu Gminy Irządze w terminie 5 dni od otrzymania korespondencji. 

Kopertę z podpisanym aneksem do umowy organizacyjno-finansowej należy dostarczyć do skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku Urzędu, Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu tj. Urząd Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze.

Prosimy, aby aneksy zostały podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, bądź zgodnie z pełnomocnictwem, które Państwo przedstawiali przy podpisywaniu umów organizacyjno – finansowych.

Wykonawcy poszczególnych instalacji będą się kontaktować bezpośrednio z mieszkańcami z listy podstawowej oraz osobami z listy rezerwowej, którzy posiadają podpisane umowy warunkowe celem umówienia się na wizję lokalną.

Biorąc pod uwagę, że obecnie na rynku jest wiele firm oferujących podobne instalacje odnawialnych źródeł energii zalecamy Państwu zachowanie szczególnej ostrożności, tj. prosimy dokładnie czytać i dopytywać o nazwę firmy, która zgłasza się do Państwa w celu montażu lub podpisania dokumentów. Przedstawiciel firmy wybranej w ramach przetargu z ramienia gminy będzie miał ze sobą pismo z pieczęcią potwierdzające, iż działa w imieniu gminy oraz identyfikator.

O kolejnych krokach związanych z realizacją projektu będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez stronę internetową.

Z poważaniem

(-) Jan Molenda - Wójt Gminy Irządze

 

czytano: 337 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2021-03-16 14:45:03

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna