Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu OZE

Strona główna » Aktualności » Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu OZE

Gmina Irządze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.”

Wszystkich mieszkańców, którzy znajdują się na liście podstawowej projektu i mają podpisane umowy użyczenia części nieruchomości na realizację inwestycji zapraszamy do podpisania umów organizacyjno – finansowych. Stanowią one niezbędny załącznik do umowy o dofinansowanie tego projektu.

 

 

 

 

1. By mieszkaniec mógł podpisać umowę organizacyjno – finansową, niezbędne będzie dostarczenie w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej/wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Proszę również przynieść posiadany raport z inspekcji.

3. W przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika należy dostarczyć podpisane pełnomocnictwo zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej i podpisane przez osobę będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości udzielającym pełnomocnictwa.

Przedstawiamy Państwu projekt umowy organizacyjno-finansowej, która musi być zawarta pomiędzy Gminą a każdym mieszkańcem najpóźniej do 18 października br. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, wynikających z montażu i eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

Na dzień podpisywania umowy każdy mieszkaniec musi być pełnoprawnym właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości posiadającej uregulowany stan prawny lub posiadać tytuł prawny do danej nieruchomości gwarantujący trwałość projektu w okresie 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji. Koszty realizacji inwestycji ujęte w umowie będą określone na podstawie szacunkowych kosztów brutto ujętych w raportach z inspekcji i obejmujących koszt kwalifikowalny tj. koszt netto podany jako koszt dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz koszt niekwalifikowalny określony jako wartość podatku Vat. Dotacja stanowi 83% kosztów kwalifikowalnych netto a 17% kosztów kwalifikowalnych stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Jednocześnie każdy mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia innych kosztów niekwalifikowalnych w przypadku ich wystąpienia. Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie po wyborze Wykonawcy inwestycji.

Umowy będą podpisywane od dnia 02.10.2019r. do 18.10.2019r. 


W związku z powyższym zapraszamy właścicieli/współwłaścicieli/pełnomocników do Urzędu Gminy Irządze, pok. 12,  w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: 9.00 – 15.00

Wtorek: 9.00 – 15.00

Środa: 9.00 – 15.00

Czwartek: 9.00 – 15.00

Piątek: 9.00 – 15.00

W indywidualnych przypadkach będzie istniała możliwość telefonicznego umówienia się na podpisanie umowy pod nr tel. 34 3543009, wew. 27.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  34 3543009 wew. 27.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 1502 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2019-10-01 12:00:29

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna