Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Konkurs dla dziennikarzy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs dla dziennikarzy

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik ogłosiła XXV Konkurs dla dziennikarzy pod hasłem „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników i osób, którzy w środkach masowego przekazu opublikują w 2019 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach. Urszula Giżyńska z Gazety Częstochowskiej otrzymała wyróżnienie podczas podsumowania ubiegłorocznej edycji konkursu.

Zadaniem konkursu ma być oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie w mediach wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy. Konkurs ma popularyzować m.in. ustanowione przez Prezesa Kasy „Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy zlecać dzieciom poniżej 16 lat”.

W konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach masowego przekazu. Publikacje mogą zgłaszać bezpośrednio autorzy, ich Redakcje lub - po uzyskaniu zgody autorów - Oddziały Regionalne KRUS i Biuro Komunikacji Społecznej Centrali KRUS. Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: artykułów prasowych i publikacji internetowych; audycji radiowych oraz audycji telewizyjnych.

Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pojedynczą publikację lub za cykl (minimum trzy publikacje). Organizator pozostawia do wyłącznego uznania autorów dobór gatunków dziennikarskich przy opracowaniu materiałów konkursowych, np. reportaż, wywiad, felieton. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., a następnie przesłanie na adres organizatora, najpóźniej do 17 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) co najmniej jednego artykułu lub jednej audycji spełniającej wymogi konkursowe zawarte w Regulaminie Konkursu.

Publikacje konkursowe należy przesłać w formie: wycinków prasowych - w przypadku artykułów, skanu obrazu z ekranu z materiałem (printscreen) - w przypadku publikacji internetowych, CD, DVD lub pamięci USB – w przypadku audycji telewizyjnych i audycji radiowych.

Na laureatów czekają nagrody finansowe. Za najlepszy cykl publikacji (3 publikacje) w kategorii artykuły prasowe i internetowe I nagroda wynosi 2400 zł, w kategorii audycje radiowe - 3000 zł, w kategorii audycje telewizyjne 3500 zł. W przypadku pojedynczych publikacji, odpowiednio - 900, 1100 i 1300 zł.

Szczegóły na temat wymogów, jak również dokładne informacje na temat kryteriów oceny publikacji, a także wysokości nagród finansowych w poszczególnych kategoriach można znaleźć na stronie internetowej KRUS.

Regulamin tegorocznego Konkursu:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkurs_dla_dziennikarzy_2019/regulamin_konkurs_dla_dziennikarzy_2019.pdf

Podsumowano jednocześnie ubiegłoroczny konkurs. Urszula Giżyńska, redaktor naczelna tygodnika regionalnego Gazeta Częstochowska otrzymała wyróżnienie za artykuł „KRUS w akcji, czyli bezpiecznie i estetycznie w gospodarstwie rolnym”.

http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=867&id=23383

Wyniki XXIV Konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Najlepszy artykuł prasowy i publikacja internetowa:

I nagroda dla Pani Kamili Szałaj za artykuł pt. Mądry rolnik … po wypadku,

II nagroda ex equo dla:

Pani Honoraty Dmyterko za artykuł pt. Trwają żniwa. Spraw, by były bezpieczne, 

Pani Doroty Jańczak za artykuł pt. Ochraniasz opryskami rośliny? Chroń też siebie!

III nagroda dla Pani Małgorzaty Micińskiej-Wąsik za artykuł pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym,

Wyróżnienie dla:

Pana Jacka Golby za artykuł pt. Rolnictwo w harmonii z ładem i porządkiem,

Pani Urszuli Giżyńskiej za artykuł pt. KRUS w akcji, czyli bezpiecznie i estetycznie w gospodarstwie rolnym,

Pani Sabiny Tworek za artykuł pt. Wypadki dawniej i dziś.

Najlepsza audycja radiowa:

I nagroda dla Pana Jana Stępnia za audycję pt. Chrońmy dzieci,

II nagroda dla Pani Edyty Wołosik za audycję pt. Inspektorzy odwiedzają rolników podczas żniw – przypominają o zasadach bezpieczeństwa,

III nagroda dla Pani Marzeny Wiśniewskiej za audycję pt. Bezpiecznie jak u Chodnickich.

Najlepsza audycja telewizyjna:

Wyróżnienie dla:

Pana Mariusza Dróżdża za audycję pt. Bezpieczne gospodarstwo rolne.

 

Najlepszy cykl artykułów prasowych i publikacji internetowych:

 

I nagroda dla Pani Moniki Lipińskiej,

II nagrody – nie przyznano,

III nagroda dla Pani Anny Rzeźnik-Osuwniak,

Wyróżnienie dla:

Pana Mariusza Szalbierza,

Pana Andrzeja Siennickiego.

 

Najlepszy cykl audycji radiowych:

 

I nagroda dla Pani Renaty Pacholczyk,

II nagroda dla Pani Małgorzaty Makowskiej-Maksim,

III nagroda dla Pana Wojciecha Szubzdy,

Wyróżnienie dla:

Pana Andrzeja Ilczuka,

Pani Magdaleny Jaroch,

Pani Moniki Jabłkowskiej.

 

Za najlepszy cykl audycji telewizyjnych:

 

I nagroda dla Pana Michała Puchlika,

II nagroda dla Pani Eweliny Baran.

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w XXV edycji konkursu.

 

Najbezpieczniej w województwie śląskim

               

Prewencja jest jednym z głównych zadań prowadzonych przez KRUS. Jest tańsza od leczenia, od długotrwałej rehabilitacji powypadkowej, a wieloletnie działania przynoszą w tej mierze spektakularne efekty. Statystyka jest jednoznaczna: wskaźniki wypadkowości pokazują, że w latach 2017-2018 województwo śląskie stało się tym obszarem, gdzie do wypadków w rolnictwie dochodzi najrzadziej.

W ciągu ostatnich dwóch lat, ilość wypadków wyraźnie w województwie śląskim spadła, osiągając za 2018 rok wskaźnik 5,2 wypadków na tysiąc ubezpieczonych rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Województwo śląskie wyprzedziło pod tym względem tak tradycyjne, zaawansowane rolniczo obszary, jak województwo wielkopolskie czy mazowieckie – odpowiednio 11,6 i 8,2 wypadków. Na podium w tej dziedzinie uplasowały się jeszcze zachodniopomorskie (6,2) i sąsiednie województwo opolskie (6,4).

- „Spadająca w wyraźny sposób wypadkowość w polskim rolnictwie – ponad 33 procent! w ciągu ostatnich 7 lat  - jest nieprzypadkowa.” – mówi Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie -  „To wynik systematycznej pracy wielu państwowych instytucji, którym dobro rolnictwa leży na sercu, i w których prewencja wypadkowa jest jednym z głównych obszarów działalności. Oprócz KRUS są to Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, KOWR, a także Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna, jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla.”

Rolnictwo jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów w Polsce. Pierwsza pozycja w Polsce województwa śląskiego pod względem bezpieczeństwa w rolnictwie jest tym cenniejsza, że mówimy o działalności rolniczej  na najbardziej zurbanizowanym i uprzemysłowionym obszarze w kraju!

05

KWI

2019

1188

razy

czytano

351/691

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie

17

lis

2023

: Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...

10

lis

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

7

lis

2023

: Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze  ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze ...

6

lis

2023

: Otrzymane wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Otrzymane wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu ...

3

lis

2023

: Podziękowanie za frekwencje – bitwa o remizy oraz ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Podziękowanie za frekwencje – bitwa o remizy oraz ...

19

paź

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.