Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

KOMUNIKAT - SUSZA

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Z związku z zapytaniami mieszkańców gminy Irządze dot. wystąpienia suszy na terenie gminy Irządze przekazujemy pismo Wojewody Śląskiego określające warunki klimatyczne wystąpienia suszy. 

Informacja Wojewody Śląskiego W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami, dotyczącymi ogłoszenia przez Wojewodę Śląskiego suszy rolniczej na terenie gmin województwa śląskiego, wyjaśniam co następuje: Zgodnie z zapisami „Wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego”,

o wystąpieniu suszy rolniczej mówimy w sytuacji, gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do dnia 30 września, nastąpi spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Oznacza to, że o wystąpieniu na danym terenie zjawiska suszy decydują dane zawarte w kolejnych raportach publikowanych na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) – www.susza.iung.pulawy.pl , a nie Wojewoda.

Informacje zamieszczone na wyżej powołanej stronie w zakładce: „Raporty” – „Wersja tabelaryczna”, pozwalają na weryfikację wystąpienia zjawiska suszy rolniczej na terenie zarówno województwa jak i konkretnej gminy, w podziale na kategorie glebowe oraz rodzaj uprawy.

            Podkreślenia wymaga również fakt, że analizując poszczególne wnioski składane przez producentów rolnych z terenu danej gminy, pod kątem zasadności dokonania procesu szacowania strat przez komisję powołaną przez Wojewodę Śląskiego, należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę z jaką KATEGORIĄ (jest ich 4) a nie KLASĄ (jest ich 6) gleb, mamy do czynienia w danym gospodarstwie rolnym (wyjaśnienie pojęcia kategoria oraz poszczególnych klas znajduje się zarówno w zapisach ww. wytycznych dla Komisji – str. 13-15, jak i na ww. stronie internetowej w zakładce: „Główna” – „Kategorie glebowe”).

Pomocą w tym zakresie, służy zamieszczona na ww. stronie internetowej w zakładce: „Główna” – „Mapa kategorii glebowych”, szczegółowa mapa gdzie z dokładnością do pojedynczej działki, można zweryfikować z jaką KATEGORIĄ GLEBY mamy do czynienia w danym gospodarstwie.

Następnie po zweryfikowaniu kategorii gleby, analizując dane zawarte w poszczególnych raportach IUNG – w przypadku województwa śląskiego mówimy o raportach od 2 do 4, obejmujących okres
od 01-04-2018 r. do 20-06-2018 r., można stwierdzić czy zgłoszone przez danego producenta rolnego straty w konkretnych uprawach, zostały ujęte w danym raporcie na danej kategorii gleby, jako zagrożone suszą rolniczą z uwagi na utrzymujący się ujemny bilans wodny.

            Reasumując, Komisja przystępuje do procesu szacowania strat z powodu wystąpienia suszy, na pisemny wniosek producenta rolnego, jeżeli ww. warunki zostaną spełnione łącznie. Następnie z tego tytułu dokonuje ustalenia wysokości powstałej szkody poprzez lustrację na miejscu w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oraz sporządzenie stosownego protokołu na aktualnie obowiązujących drukach, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z-ca Dyrektora Wydziału   

Aleksandra Kroczek

                                                                                                                                                      

18

WRZ

2018

1389

razy

czytano

397/693

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI ...

4

gru

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

30

lis

2023

: UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie

17

lis

2023

: Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...

10

lis

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

7

lis

2023

: Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze  ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze ...

6

lis

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.