Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

KOMUNIKAT - SUSZA

Strona główna » Aktualności » KOMUNIKAT - SUSZA

Z związku z zapytaniami mieszkańców gminy Irządze dot. wystąpienia suszy na terenie gminy Irządze przekazujemy pismo Wojewody Śląskiego określające warunki klimatyczne wystąpienia suszy. 

Informacja Wojewody Śląskiego W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami, dotyczącymi ogłoszenia przez Wojewodę Śląskiego suszy rolniczej na terenie gmin województwa śląskiego, wyjaśniam co następuje: Zgodnie z zapisami „Wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego”,

o wystąpieniu suszy rolniczej mówimy w sytuacji, gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do dnia 30 września, nastąpi spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Oznacza to, że o wystąpieniu na danym terenie zjawiska suszy decydują dane zawarte w kolejnych raportach publikowanych na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) – www.susza.iung.pulawy.pl , a nie Wojewoda.

Informacje zamieszczone na wyżej powołanej stronie w zakładce: „Raporty” – „Wersja tabelaryczna”, pozwalają na weryfikację wystąpienia zjawiska suszy rolniczej na terenie zarówno województwa jak i konkretnej gminy, w podziale na kategorie glebowe oraz rodzaj uprawy.

            Podkreślenia wymaga również fakt, że analizując poszczególne wnioski składane przez producentów rolnych z terenu danej gminy, pod kątem zasadności dokonania procesu szacowania strat przez komisję powołaną przez Wojewodę Śląskiego, należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę z jaką KATEGORIĄ (jest ich 4) a nie KLASĄ (jest ich 6) gleb, mamy do czynienia w danym gospodarstwie rolnym (wyjaśnienie pojęcia kategoria oraz poszczególnych klas znajduje się zarówno w zapisach ww. wytycznych dla Komisji – str. 13-15, jak i na ww. stronie internetowej w zakładce: „Główna” – „Kategorie glebowe”).

Pomocą w tym zakresie, służy zamieszczona na ww. stronie internetowej w zakładce: „Główna” – „Mapa kategorii glebowych”, szczegółowa mapa gdzie z dokładnością do pojedynczej działki, można zweryfikować z jaką KATEGORIĄ GLEBY mamy do czynienia w danym gospodarstwie.

Następnie po zweryfikowaniu kategorii gleby, analizując dane zawarte w poszczególnych raportach IUNG – w przypadku województwa śląskiego mówimy o raportach od 2 do 4, obejmujących okres
od 01-04-2018 r. do 20-06-2018 r., można stwierdzić czy zgłoszone przez danego producenta rolnego straty w konkretnych uprawach, zostały ujęte w danym raporcie na danej kategorii gleby, jako zagrożone suszą rolniczą z uwagi na utrzymujący się ujemny bilans wodny.

            Reasumując, Komisja przystępuje do procesu szacowania strat z powodu wystąpienia suszy, na pisemny wniosek producenta rolnego, jeżeli ww. warunki zostaną spełnione łącznie. Następnie z tego tytułu dokonuje ustalenia wysokości powstałej szkody poprzez lustrację na miejscu w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oraz sporządzenie stosownego protokołu na aktualnie obowiązujących drukach, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z-ca Dyrektora Wydziału   

Aleksandra Kroczek

                                                                                                                                                      

czytano: 1115 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2018-09-18 11:15:55

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna