Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Najbezpieczniejsze gospodarstwo ...

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Najbezpieczniejsze gospodarstwo ...

W Częstochowie wybrano najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w 2018 roku

            Gospodarstwo Państwa Marty i Tomasza Sokołowskich z Grabówki w gminie Mykanów zostało wybrane w konkursie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  najbezpieczniejszym w regionie częstochowskim.

XVI Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W tym roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizację Konkursu wspierają także samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla rolnictwa.

Patronat nad całym konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

            Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonym przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia w kilku etapach cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

            Na tegoroczny konkurs z terenu częstochowskiego wpłynęło 10 zgłoszeń od osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczonych w KRUS. Przed rozpoczęciem wizytacji 1 gospodarstwo zrezygnowało z udziału w konkursie.

Podstawą oceny gospodarstw przez Komisję złożoną ze specjalistów KRUS, ODR, PIP, Śląskiej Izby Rolniczej,  Starostwa Powiatowego w Częstochowie, były stwierdzone zagrożenia na terenie gospodarstw: w podwórzu i obejściu, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, miejsc związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze.

Dodatkowo oceniono: wydzielone w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci; prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym; udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa; posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy; estetyka gospodarstwa.

Stwierdzone zagrożenia ewidencjonowano na „Arkuszu oceny gospodarstwa”. To one były podstawą oceny poszczególnych gospodarstw.

Zwycięzcą regionalnego, częstochowskiego etapu XVI Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", czyli za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo Państwa Marty i Tomasza Sokołowskich z Grabówki, w gminie Mykanów w powiecie częstochowskim.

Państwo Sokołowscy gospodarzą na prawie 13 ha. Dwa z nich obsiane są zbożem, pszenżytem pozostałe zajęte są pięknymi sadami – głównie jabłoni i gruszy. Ogrodnictwo to nie tylko podstawowe źródło dochodu tego młodego gospodarstwa. Wystarczy porozmawiać, by stwierdzić, że w ich przypadku praca wiąże się z prawdziwą ogrodniczą pasją.

Drugie miejsce przyznano gospodarstwu Małgorzaty i Leszka Łapajów z Bliżyc w gminie Niegowa w powiecie myszkowskim. Na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Urszuli i Andrzeja Chudaszków z Miedźna w gminie Miedźno, w powiecie kłobuckim. Przyznano także czwarte miejsce -  otrzymał je Szymon Wierus z Borowna-Kolonii w gminie Mykanów.

Nagrody wręczał dyrektor OR KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz, a także fundatorzy, w tym Konrad Jarzyński – dyrektor Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Nagrody dla aż dwóch gospodarstw z gminy Mykanów spowodowały, że swoim krajanom postanowił pogratulować osobiście wójt gminy, Dariusz Pomada.

Wyróżnienia przyznano Urszuli i Zbigniewowi Jędrasom z  Zawad w gminie Mstów, w powiecie częstochowskim; Sylwii i Mateuszowi Beleciom z Sokolnik w gminie Niegowa w powiecie myszkowskim; Marii i Pawłowi Kosytorzom ze Zborowskich w gminie Ciasna, w powiecie lublinieckim; Justynie i Pawłowi Gałom z Irządz, gmina Irządze w powiecie zawierciańskim oraz Urszule i Stanisławowi Koperom z tej samej miejscowości.

Wszyscy uczestnicy, w tym wyróżnieni, otrzymali cenne nagrody, w postaci sprzętu elektrycznego, zestawy upominkowe. Nagrodzeni  - dodatkowo markowe zestawy narzędziowe, sprzęty gospodarstwa domowego, bądź markowy sprzęt elektryczny. Co cieszy – fundatorów przybywa.

- Cieszy nas, że co roku mamy wielu chętnych do udziału w konkursie. Chociaż nie wszyscy otrzymują te same nagrody, zwyciężają wszyscy – nie tylko rolnicy. My, czyli instytucje wspierające rolników także. Wczoraj pięknie ujął to wicewojewoda śląski, Jan Chrząszcz – ilu uczestników, tylu więcej zdrowych w naszym województwie. Dążymy do tego, by w naszych rubrykach wypadkowych wpisać cyfrę Zero – powiedział Piotr Dobosz, gospodarz spotkania.

            Laureaci regionalnych finałów z terenu śląskiego uczestniczyć będą w finale wojewódzkim 20 czerwca w Muzeum Jana Pawła II w Częstochowie. Jego zwycięzca reprezentował będzie województwo śląskie w centralnym finale, podczas największej rolniczej wystawy plenerowej w Europie – AgroShow w Bednarach pod Poznaniem. Główną nagrodą centralnego etapu jest ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa KRUS.

W roku 2012 roku finał ogólnopolski wygrali Magdalena i Jakub Wojciechowie z Grzawy w powiecie pszczyńskim. W 2017 Arkadiusz Parkitny, rolnik ze wsi Konieczki, gm. Panki, powiat kłobucki, został dwukrotnie nagrodzony  - wygrał w publicznym głosowaniu internautów oraz zajął III miejsce w finale Konkursu - w kat. gospodarstw indywidualnych.

W piętnastu dotychczasowych konkursach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych z całej Polski.

KRUS w województwie śląskim

W woj. śląskim OR KRUS mieści się w Częstochowie, ma 12 placówek terenowych. Podlegają mu Placówki Terenowe: w Kłobucku, Koniecpolu, Lublińcu, Myszkowie, Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu, Katowicach, Rybniku, Raciborzu, Pszczynie, Gliwicach. Każda z nich obsługuje od 6 do 43 gmin. Ilość gmin do obsługi, nie przekłada się na ilość świadczeniobiorców. Najwięcej świadczeniobiorców jest na północy województwa śląskiego, w subregionie częstochowskim.

OR KRUS w sumie obsługiwał w 2017 roku:

36 tys. 925 osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników

36 tys. 557 osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu

15 tys. 874 członków ich rodzin

35 tys. 792 świadczeniobiorców:

- 29 tys. 214 pobierających emerytury

- 5 tys. 490 pobierających renty inwalidzkie

- 1 tys. 88 korzystających z rent rodzinnych

 

Prewencja tańsza od leczenia

Dziś w Katowicach mówimy głównie o prewencji. W 2017 roku OR KRUS w Częstochowie odbył: 135 szkoleń prewencyjnych. Były to szkolenia dla rolników, 128 akcji prewencyjnych i informacyjnych,  pogadanki z konkursami, pokazy użytkowania maszyn, ochrony osobistej. Konkursy dla dzieci, uczniów szkół rolniczych, także przeglądy gospodarstw, pokazy pierwszej pomocy, wizytacje podczas prac polowych. oczywiście nie zabrakło stoisk informacyjnych podczas festynów, świąt lokalnych, dożynek. W tych działaniach uczestniczyło  w sumie kilka tysięcy osób z 285 wsi.

 

Prewencja jest tańsza od leczenia

Od długotrwałej rehabilitacji powypadkowej. Efekty szeroko prowadzonej prewencji, są znakomite. Na terenie województwa śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się o 32,7 proc. W 2017 roku do jednostek OR KRUS w Częstochowie zgłoszono 348 wypadków przy pracy rolniczej, w tym 2 wypadki śmiertelne, 8 przypadków chorób zawodowych. To o 68 wypadków mniej (16 procent) niż w 2016 roku. Warto powiedzieć, że w roku 2016 odnotowano 11 proc. wypadków mniej, w stosunku do roku 2015.

Czym skorupka za młodu nasiąknie... To dlatego co roku KRUS organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci "Bezpiecznie na wsi to podstawa". Co roku wpływa do OR KRUS w Czestochowie blisko 700 prac dzieci z prawie 90 szkół wiejskich województwa śląskiego.W tym roku dzieci ze śląskiego także zostały nagrodzone, wręczenie nagród w Bibliotece Narodowej.

 

KRUS to nie tylko „wpłaty i wypłaty”

  • Warto wiedzieć, że  KRUS organizuje podczas wakacji turnusy rehabilitacyjne (21 dni) dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego. Dzieci z terenu OR w Częstochowie są kierowane do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju oraz Iwoniczu Zdroju.
  • Warto wiedzieć, że Prezes KRUS zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych kolejną umowę grupowego ubezpieczenia NNW obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie. Aktualnie obowiązuje do 13 października 2018 roku. Ponieważ ubezpieczenie NNW dla dzieci ma charakter grupowy, rodzice NIE MUSZĄ wypełniać żadnych formalności. Ubezpieczenie obejmuje dzieci z automatu, ochrona obejmuje 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, nawet poza gospodarstwem rolnym.
  • KRUS dba o seniorów. To oni przechowują wartości i tradycje rodzinne. Stulatek otrzymuje ustawowo miesięcznie w 2018 roku dodatkowo 3 tys. 731 zł 13 gr. Tradycyjnie informuje o tym Prezes KRUS w liście gratulacyjnym, przekazywanym do rąk własnych.

 

08

CZE

2018

1655

razy

czytano

434/715

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

14

lut

2024

: Uwaga na wzmożony ruch kolumn wojskowych na drogach
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Uwaga na wzmożony ruch kolumn wojskowych na drogach

9

lut

2024

: Złe warunki pogodowe - Rozbudowa drogi krajowej nr 46 ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Złe warunki pogodowe - Rozbudowa drogi krajowej nr 46 ...

9

lut

2024

: Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania ...

7

lut

2024

: Gminny Turniej Tenisa Stołowego
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

5

lut

2024

: Szkolenie chemizacyjne
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Szkolenie chemizacyjne

31

sty

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.