Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Plan działań krótkoterminowych - Programu ochrony powietrza śląskie

Strona główna » Aktualności » Plan działań krótkoterminowych - Programu ochrony powietrza śląskie

PDK został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia 2017 roku jako część Programu ochrony powietrza (Uchwała nr V/47/5/2017 SWŚ; publikacja w Dzienniku Urzędowym WŚ dnia 28 grudnia 2017 roku) i obowiązuje od dnia 11 stycznia 2018 roku. PDK stanowi akt prawa miejscowego. PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Za wykonywanie kontroli realizacji PDK odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.  Zgodnie z PDK gmina informuje w sposób ciągły mieszkańców o jakości powietrza poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej linku do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach http://katowice.wios.gov.pl oraz http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ Zaleca się, aby informacja ta znajdowała się na głównej stronie internetowej w zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.  Zgodnie z PDK i Procedurą powiadamiania o jakości powietrza, WIOŚ przygotowuje powiadomienie o jakości powietrza i przekazuje je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. WCZK przekazuje powiadomienie do Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego (PCZK), które przekazu je do gmin ze wskazaniem POZIOMU PDK, jeśli występuje (I lub II lub III).  W powiadomieniu wskazany jest OBSZAR, którego dotyczy ostrzeżenie. Przynależność do danego obszaru można sprawdzić na stronie http://spjp.katowice.wios.gov.pl/strefy2.html.

Gmina przekazuje do PCZK adresy mailowe i wskazuje osoby odpowiedzialne za publikację i przekazywanie informacji w gminie (również przy każdej zmianie adresów i/lub osób). Gminy nie posiadające straży gminnej/miejskiej mają obowiązek zapewnić dyżur mailowy i telefoniczny również w dni wolne od pracy, aby przyjmować powiadomienia z PCZK i wdrażać n/w działania. PDK jako część POP obowiązuje od dnia 11 stycznia 2018 roku. Jeśli gmina do tej pory nie wykonała w/w zadania, należy wykonać je niezwłocznie.

Straż gminna/miejska, wyznaczeni pracownicy w gminie oraz placówki zdrowia i media lokalne informowane są bezpośrednio przez PCZK (które pełnią dyżur całodobowy). Gmina informuje mieszkańców o ogłoszonym POZIOMIE co najmniej poprzez swoją stronę internetową oraz inne dostępne komunikatory, np. media społecznościowe, pocztę elektroniczną, sms-y, strony internetowe podległych placówek.

Więcej informacji poniżej w załączeniu.  

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 1254 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2018-04-16 09:53:12

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • IMG_0113
 • IMG_0103_1
 • IMG_0102_2
 • Tablica_Wilkow_22122021
 • IMG_0089_2
 • IMG_0087_1
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna