Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Plan działań krótkoterminowych - Programu ochrony powietrza śląskie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Plan działań krótkoterminowych - Programu ochrony powietrza śląskie

PDK został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia 2017 roku jako część Programu ochrony powietrza (Uchwała nr V/47/5/2017 SWŚ; publikacja w Dzienniku Urzędowym WŚ dnia 28 grudnia 2017 roku) i obowiązuje od dnia 11 stycznia 2018 roku. PDK stanowi akt prawa miejscowego. PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Za wykonywanie kontroli realizacji PDK odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.  Zgodnie z PDK gmina informuje w sposób ciągły mieszkańców o jakości powietrza poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej linku do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach http://katowice.wios.gov.pl oraz http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ Zaleca się, aby informacja ta znajdowała się na głównej stronie internetowej w zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.  Zgodnie z PDK i Procedurą powiadamiania o jakości powietrza, WIOŚ przygotowuje powiadomienie o jakości powietrza i przekazuje je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. WCZK przekazuje powiadomienie do Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego (PCZK), które przekazu je do gmin ze wskazaniem POZIOMU PDK, jeśli występuje (I lub II lub III).  W powiadomieniu wskazany jest OBSZAR, którego dotyczy ostrzeżenie. Przynależność do danego obszaru można sprawdzić na stronie http://spjp.katowice.wios.gov.pl/strefy2.html.

Gmina przekazuje do PCZK adresy mailowe i wskazuje osoby odpowiedzialne za publikację i przekazywanie informacji w gminie (również przy każdej zmianie adresów i/lub osób). Gminy nie posiadające straży gminnej/miejskiej mają obowiązek zapewnić dyżur mailowy i telefoniczny również w dni wolne od pracy, aby przyjmować powiadomienia z PCZK i wdrażać n/w działania. PDK jako część POP obowiązuje od dnia 11 stycznia 2018 roku. Jeśli gmina do tej pory nie wykonała w/w zadania, należy wykonać je niezwłocznie.

Straż gminna/miejska, wyznaczeni pracownicy w gminie oraz placówki zdrowia i media lokalne informowane są bezpośrednio przez PCZK (które pełnią dyżur całodobowy). Gmina informuje mieszkańców o ogłoszonym POZIOMIE co najmniej poprzez swoją stronę internetową oraz inne dostępne komunikatory, np. media społecznościowe, pocztę elektroniczną, sms-y, strony internetowe podległych placówek.

Więcej informacji poniżej w załączeniu.  

16

KWI

2018

1490

razy

czytano

416/691

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie

17

lis

2023

: Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...

10

lis

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

7

lis

2023

: Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze  ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze ...

6

lis

2023

: Otrzymane wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Otrzymane wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu ...

3

lis

2023

: Podziękowanie za frekwencje – bitwa o remizy oraz ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Podziękowanie za frekwencje – bitwa o remizy oraz ...

19

paź

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.