Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

PIKNIK RODZINNY VI EDYCJA

Strona główna » Aktualności » PIKNIK RODZINNY VI EDYCJA

Regulamin konkursu kulinarnego ,,JEMY ZDROWO I KOLOROWO”

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest  Stowarzyszenie Koło Aktywnych kobiet ,,W KOBIETACH SIŁA”.

 Data i miejsce  konkursu: 9 LIPCA 2017r. (niedziela) Woźniki 4 podczas imprezy ,,PIKNIK RODZINNY VI edycja” Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe Zawiercie .

 2. Cel konkursu: dobra zabawa połączona z poznaniem własnych umiejętności, prezentacja kuchni regionalnej, wymiana doświadczeń i przepisów

 

 

 3. Adresaci konkursu: .

Konkurs adresowany jest  do  organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych grup działania oraz nieformalnych grup samopomocowych.

 4. Warunki uczestnictwa:

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie zespołu składającego się z 7 osób integrującego 3 pokolenia(dzieci, rodzice, dziadkowie),                                              

- Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wpisanie się na listę w dniu

9 LIPCA 2017 r w strażnicy Wiejskiej w Woźnikach w godz. 15.00- 15.30,

- Każdy zespół musi się wyróżniać jednym elementem wspólnym(strój lub element stroju)

- Każdy zespół w czasie 30 minut z produktów przygotowanych przez organizatorów ma przyrządzić potrawę tematyczną

„JEMY ZDROWO I KOLOROWO”, oraz narysować plakat ,,W RODZINIE SIŁA”

- Uczestnicy konkursu są zobowiązani do uporządkowania swojego miejsca pracy i przygotowanie stoiska wystawienniczego.

 5. Ocena prac:

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.  Będzie oceniać :

- smak  potrawy,

- oryginalność

- łatwość  przyrządzenia

- wygląd potrawy

- aranżację stoiska wystawienniczego.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.   Komisja konkursowa:

W skład Komisji Konkursowej wejdą:

- 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Koła  Gospodyń Wiejskich ,,W KOBIETACH SIŁA”

- 1 przedstawiciel OSP Sadowie,

- 2 gości zaproszonych z powiatu zawierciańskiego

 7.  Nagrody:

Wyróżnione  organizacje i grupy dostaną nagrody pieniężne.

 8. Postanowienia końcowe:

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć  i informacji  o zwycięzcach  i uczestnikach konkursu,

- Przed przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie,

- Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w Woźnikach 4,

- Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala  organizator.

 

Zapraszamy do  udziału w konkursie i życzymy wielu pomysłów! 

czytano: 2617 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2017-06-30 13:39:34

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • IMG_0113
 • IMG_0103_1
 • IMG_0102_2
 • Tablica_Wilkow_22122021
 • IMG_0089_2
 • IMG_0087_1
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna