Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

KRUS wybrano najlepszych rolników

Filtrowanie aktualności

data od

data do

KRUS wybrano najlepszych rolników

W częstochowskim Oddziale Regionalnym KRUS wybrano najlepszych rolników prowadzących bezpieczne gospodarstwo rolne

W częstochowskiej siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nagrodzono zwycięzców regionalnego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zgłoszenia do konkursu z regionu częstochowskiego nadesłało 16 właścicieli gospodarstw. Trzech rolników, którzy zdobyli najwięcej punktów będzie rywalizowało dalej w etapie wojewódzkim, o możliwość udziału w finale ogólnopolskim, w którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy marki Ursus.

Konkurs organizowany jest od 2003 roku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Państwową Inspekcją Pracy. Nad tegorocznym, jubileuszowym patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Uczestnicy konkursu w całym województwie śląskim musieli spełnić te same wymagania: musieli zaprezentować swoje warsztaty pracy i osiągnięcia zawodowe, ale także poddać swe gospodarstwa rolne profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe złożone ze specjalistów z zakresu BHP, reprezentujący KRUS, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Śląską Izbę Rolniczą.

            Do częstochowskiej edycji konkursu wpłynęło 16 zgłoszeń od osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą w regionie, ubezpieczonych w KRUS. Przed terminem rozpoczęcia wizytacji 3 gospodarzy z przyczyn osobistych złożyło rezygnację z udziału w konkursie. Zatem od 5 do 12 maja Komisja dokonała wizytacji i oceny 13 z 16 zgłoszonych gospodarstw.

            Podstawą oceny gospodarstw był ład i porządek w miejscach w których najczęściej odnotowywane są wypadki przy pracy rolników: podwórza i obejścia, budynków, stan drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, stan techniczny ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze.

            Dodatkowymi elementami oceny gospodarstw były: wydzielone w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci; prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym; udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa; posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy; estetyka gospodarstwa. Ocenę poszczególnych gospodarstw stanowiły wypełnione „Arkusze oceny gospodarstwa”.

Nagrodzono 5 osób, pozostałym uczestnikom, ze względu na wysoki poziom prowadzonych gospodarstw przyznano wyróżnienia.

 - " Jeśli ktoś pyta w jakiej dziedzinie województwo śląskie może pochwalić się różnorodnością, można powiedzieć od razu - różnorodnymi przejawami działalności rolniczej i warunkami dla rolnictwa - powiedział rozpoczynając podsumowanie częstochowskiej edycji, Piotr Dobosz, dyrektor OR KRUS w Częstochowie - Dziś podsumowujemy etap regionu częstochowskiego. Wystarczy powiedzieć, że w północnej części województwa śląskiego - regionie częstochowskim, obejmującym 31 proc. powierzchni województwa śląskiego, żyje i pracuje 49 proc. ubezpieczonych rolników. To prawie tyle samo, ile w centralnej i południowej części razem - czyli katowickiej i bielskiej, mających ponad 2-krotnie większą powierzchnię. Dlatego właśnie stąd pochodzi 15 tys. świadczeniobiorców, podczas gdy z pozostałych regionów w sumie 22 tys. Wielu śląskich problemów tutaj nie ma, ale są za to inne: rozdrobnienie i starzenie się właścicieli gospodarstw. Ten konkurs jest klasyczną prewencją, ale trzeba się tutaj pochwalić, że systematycznie prowadzona przez nas na szeroką skalę przynosi efekty. Na terenie woj. śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się 32,7 proc.! To dużo. W 2016 roku do jednostek OR KRUS w Częstochowie zgłoszono o 53 wypadki mniej (o 11,30 proc.) niż w roku 2015. "

Podsumowując pracę Komisji, jej przewodnicząca, Ewa Widera, kierowniczka Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w OR KRUS w Częstochowie wymieniła wyróżnionych i nagrodzonych uczestników. Miejsce V przyznano Annie  i Maciejowi Poroszewskim z Bogusławic w powiecie częstochowskim, IV  - Joannie i Jackowi Osadnikom z Piaska w powiecie lublinieckim, III  - Teresa i Eugeniusz Kozalowie z Wędziny w powiecie lublinieckim, II - Bożena i Andrzej Kurzejowie z Piaska w powiecie lublinieckim.

            Zwycięzcą regionalnego, częstochowskiego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" został Arkadiusz Parkitny z Konieczek w powiecie kłobuckim.

            Podczas podsumowania częstochowskiej eliminacji obecni byli szefowie instytucji wojewódzkich zajmujących się rolnictwem: Marek Dziubek - dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Konrad -  Jarzyński – dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentował Tomasz Urban – kierownik sekcji promocji w tym urzędzie, natomiast Zarząd  Śląskiej Izby Rolniczej - Jana Grela. To właśnie dzięki wsparciu tych instytucji KRUS może co roku sprawnie konkurs organizować, przeprowadzać i nagradzać jego uczestników.

            Obecni byli także włodarze samorządów, z którego terenu pochodzili uczestnicy konkursu: Marian Stępień  - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, który reprezentował Powiat Częstochowski, Alojzy Cichowski - burmistrz Woźnik, Zdzisław Kulej - wójt Gminy Ciasna, Bogdan Praski - wójt Gminy Panki. Starostę lublinieckiego, Joachima Smyłę reprezentował Tadeusza Toma, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

            Pokonanie kolejnych szczebli konkursu, trafienie do finałowej ogólnopolskiej 16-tki jest znakomitą promocją gospodarstwa i gminy. Świadczy to bowiem o wysokim poziomie produkcji i kultury osobistej mieszkańców. Wyniki konkursu znajdą się w ogólnopolskich wydaniach prasy, audycjach radiowych i telewizyjnych. Każda wzmianka o gminie w środkach społecznego komunikowania zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim wzmacnia pozytywny wizerunek samorządu. Jest więc darmową i cenną reklamą.

            Wyróżnienia otrzymali: Bożenia Maciąg z Niegowej, Justyna i Paweł Gałowie z miejscowości Irządze, Grażyna i Grzegorz Rachwałowie z Borowna Kolonii, Ewa Chwałowska z Zajączek Drugich, Dariusz Wójcik z Goleniów (m. Goleniowy), Halina i Krzysztof Lisowscy z Radostkowa Kolonii, Adam Hamerla z Tomiszowic, Magdalena i Paweł Matyjowie z Miedźna.

            W czternastu dotychczasowych konkursach udział wzięło ponad 17 tysięcy dużych
i małych gospodarstw indywidualnych z całego kraju. Z terenu województwa śląskiego
co roku akces do konkursu zgłasza kilkadziesiąt gospodarstw, a najlepsze kwalifikuje się
do finałowej szesnastki na szczeblu krajowym. W 2012 roku laureatem konkursu
i zarazem właścicielem ciągnika rolniczego zostali Magdalena i Jakub Wojciechowie
 z Grzawy w powiecie pszczyńskim - właściciele gospodarstwa rolno-hodowlanego "Maj".

            Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 27 czerwca w Muzeum Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie. Już teraz zapraszamy na niego redakcje prasowe.

 

 

09

CZE

2017

2109

razy

czytano

465/693

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI ...

4

gru

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

30

lis

2023

: UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

UWAGA! Spotkanie z Ekodoradcą Termin uległ zmianie

17

lis

2023

: Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania ...

10

lis

2023

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

7

lis

2023

: Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze  ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Irządze ...

6

lis

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

:

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.