Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Irządze na lata 2016-2020

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Irządze na lata 2016-2020

 

Wójt Gminy Irządze informuje, że na zlecenie Gminy Irządze został opracowany projekt dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Irządze” (PGN).

Dokument ten wyznacza kierunki dla gminy na lata 2016-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich sektorach jak:

 

 

 

·        energetyka i oświetlenie,

·        budownictwo publiczne i mieszkalne,

·        transport,

·        informacja i edukacja,

·        dokumenty strategiczne.

 

Realizacja tych działań przyczyni się do osiągnięcia celu głównego dla Gminy Irządze, którym jest: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej w gminie i wkład w osiągnięcie celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym do roku 2020.

W dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów problemowych oraz zakres planowanych kierunków działań, które będą podejmowane w celu ograniczania zużycia energii i redukcji emisji dwutlenku węgla.

 

Projekt dokumentu został zamieszczony na stronie gminy oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Irządze 124, 42-446 Irządze.

 

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy oraz ustnie w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:.  urzad@irzadze.pl lub knowak@irzadze.pl  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Irządze. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Załączniki:

Projekt "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Irządze"

15

LUT

2016

1878

razy

czytano

488/638

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: Jarmark Wielkanocny
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Jarmark Wielkanocny

28

mar

2023

: Spotkanie z Ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Spotkanie z Ekodoradcą

26

mar

2023

Logo serwisu.
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszaru ...

17

mar

2023

: Spotkanie konsultacyjne Budowy Gminnego Ośrodka ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Spotkanie konsultacyjne Budowy Gminnego Ośrodka ...

3

mar

2023

: Korekta - Spotkaj się z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Korekta - Spotkaj się z ekodoradcą

2

mar

2023

: Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym - ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym - ...

17

lut

2023

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy od 1 stycznia 2023 roku

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.