Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Irządze na lata 2016-2020

Strona główna » Aktualności » Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Irządze na lata 2016-2020

 

Wójt Gminy Irządze informuje, że na zlecenie Gminy Irządze został opracowany projekt dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Irządze” (PGN).

Dokument ten wyznacza kierunki dla gminy na lata 2016-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich sektorach jak:

 

 

 

·        energetyka i oświetlenie,

·        budownictwo publiczne i mieszkalne,

·        transport,

·        informacja i edukacja,

·        dokumenty strategiczne.

 

Realizacja tych działań przyczyni się do osiągnięcia celu głównego dla Gminy Irządze, którym jest: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej w gminie i wkład w osiągnięcie celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym do roku 2020.

W dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów problemowych oraz zakres planowanych kierunków działań, które będą podejmowane w celu ograniczania zużycia energii i redukcji emisji dwutlenku węgla.

 

Projekt dokumentu został zamieszczony na stronie gminy oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Irządze 124, 42-446 Irządze.

 

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy oraz ustnie w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:.  urzad@irzadze.pl lub knowak@irzadze.pl  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Irządze. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Załączniki:

Projekt "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Irządze"

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 1693 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2016-02-15 10:28:27

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna