Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Ośrodkiem gminy jest wieś Irządze. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Irządze, Zawada Pilicka Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, i Wilgoszcza. Gmina Irządze jest gminą typowo rolniczą.

Perła krajobrazowa

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Spotkanie promocyjno-informacyjne z rolnikami w Irządzach, woj. śląskie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie promocyjno-informacyjne z rolnikami w Irządzach, woj. śląskie

 

Spotkanie promocyjno-informacyjne z rolnikami w Irządzach, woj. śląskie

 

   W dniu 20.02.2013 roku w Szkole Podstawowej w Irządzach, woj. śląskie,  odbyło się spotkanie informacyjno - promocyjne  dla rolników z terenu powiatu zawierciańskiego.      

  Organizatorami tego spotkania były: Zawierciańskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego                             w Zawierciu oraz Urząd Gminy w Irządzach. Głównymi tematami spotkania informacyjno-promocyjnego było wypełnienie wniosków obszarowych (OB.), ONW oraz rolnośrodowiskowych  na rok 2013 oraz  realizacja zadań i interpretacja wyników kontroli na miejscu  metodą FOTO i  omówienie zasad kontroli wymogów wzajemnej zgodności Cross-compliance, a także aktualizacja danych LPIS.

  Spotkanie poprowadził i powitał uczestników Paweł Skóra - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Zawierciu.

   W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Gmitruk - Dyrektor ŚlOR ARiMR w Częstochowie, Rafał Krupa – Starosta Powiatu Zawierciańskiego, Jan Molenda – Wójt Gminy Irządze, Artur Janosik - Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego                        w Katowicach, Grzegorz Boski – Zastępca Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego                    w Częstochowie, Zygmunt Adrianek Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej                       w Gliwicach, Adam Krause – Kierownik Służb Technicznych Agencji Rynku Rolnego                    w Katowicach, Grażyna Ziaja – Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin                   i Nasiennictwa w Zawierciu, Katarzyna Fecko-Federowicz – Starszy specjalista Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu, Jolanta Knop – Główny specjalista z PT KRUS                            w Koniecpolu, Urszula Rusek – Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich województwa śląskiego, władze samorządów lokalnych, delegaci Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej
w Zawierciu, sołtysi, radni oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, rolnicy z powiatu zawierciańskiego.

   Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Stanisława Gmitruka - Dyrektora ŚlOR ARiMR, który poinformował zebranych rolników oraz przedstawicieli instytucji o stanie obsługi wniosków obszarowych oraz działań PROW 2007-2013 z których rolnicy mogą skorzystać w ostatnim roku programowania. Zaapelował o zgłaszanie przez rolników klęsk żywiołowych, które wystąpiły w ich gospodarstwie. Przestrzegł rolników przed oszustem, który podszywa się pod Agencję chcąc wyłudzić pieniądze.

      Współorganizator spotkania informacyjno – promocyjnego Pan Jan Molenda Wójt Gminy zaznaczył, że gmina Irządze jest typowo rolniczą gminą i podziękował za zorganizowanie spotkania  informacyjno – promocyjnego. Podziękował również rolnikom za liczne przybycie. Podziękowania za możliwość udziału w tym spotkaniu złożył także Starosta Zawierciański Pan Rafał Krupa.

   Następnie głos zabrał Grzegorz Boski – Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie poinformował, że doradcy ODR będą pomagać w wypełnieniu wniosków obszarowych oraz inwestycyjnych. Nadmienił, że Śląski ODR będzie organizował spotkania informacyjne, szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne dla rolników.

   Eugeniusz Kieruzel Kierownik PZDR w Zawierciu jako współorganizator spotkania przywitał zaproszonych gości oraz przypomniał o możliwości korzystania z usług doradców PZDR pracujących na terenie powiatu.

   Zygmunt Adrianek Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach poinformował o prowadzonym doradztwie nawozowym i badaniach gleb, podkreślił że                     w tych sprawach należy zgłaszać się do pracowników terenowych stacji.

Adam Krause Kierownik Służb Technicznych Agencji Rynku Rolnego w Katowicach omówił zasady kwotowania produkcji mleka, dopłat do materiału siewnego oraz inne mechanizmy rynkowe obsługiwane przez ARR.

Gabriel Dors – Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Zawierciańskiego Biura Powiatowego ARiMR oraz Grzegorz Dors - Główny specjalista Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zawierciu omówili zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz zasady wypełniania wniosków obszarowych oraz rolnośrodowiskowych na rok 2013.  

      Anna Dziembor – Waksmańska – Główny specjalista Biura Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie mówiła zasady kontrolowania gospodarstw rolnych w zakresie kwalifikowalności powierzchni metodą FOTO natomiast Magdalena Wolska - Specjalista Biura Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie omówiła zasady kontroli wymogów wzajemnej zgodności Cross-compliance, Jakub Masłowski – Starszy specjalista Biura Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie wydział GIS omówił zasady aktualizacji danych LPIS.

     Artur Janosik Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, który omówił działania PROW delegowane Urzędom Marszałkowskim.

    Jolanta Knop główny specjalista PT KRUS w Koniecpolu poinformowała o nowych zasadach przyznawania świadczeń emerytalne rentowych wypłacanych przez KRUS.

   Duże zainteresowanie rolników udowodnione obecnością ponad 160 osób wskazuje, że spotkania informacyjno -promocyjne są bardzo ważne i potrzebne dla społeczności wiejskiej.

 

Zawierciańskie BP ARiMR

 

 

  

12

LUT

2013

4453

razy

czytano

700/749

irzadze.pl

Najnowsze aktualności

: BON ENERGETYCZNY
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

BON ENERGETYCZNY

23

lip

2024

: Przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego

12

lip

2024

: Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie ...

10

lip

2024

: Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Nowa

Nadchodzące spotkania z ekodoradcą

10

lip

2024

: Podsumowanie etapów wojewódzkich konkursów dla ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Podsumowanie etapów wojewódzkich konkursów dla ...

21

cze

2024

: Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie  ...
: Preloader. : Preloader.

irzadze.pl

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie ...

21

cze

2024

Polecamy

Szkoła

KRUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna

Parafia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Firma Mamprawnika

Rozkłady jazdy

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zaproszeni goście podczas wystąpienia Rafała Krupy Starosty Powiatu Zawierciańskiego (od lewej: Kierownik BP ARiMR w Zawierciu Paweł Skóra, Przewodniczący Rady Gminy Irządze Tomasz Rodacki, Wójt Gminy Irządze Jan Molenda, Dyrektor ŚlOR ARiMR S

: Zaproszeni goście podczas wystąpienia Rafała Krupy Starosty Powiatu Zawierciańskiego (od lewej: Kierownik BP ARiMR w Zawierciu Paweł Skóra, Przewodniczący Rady Gminy Irządze Tomasz Rodacki, Wójt Gminy Irządze Jan Molenda, Dyrektor ŚlOR  ARiMR S

Pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Zawierciu z Dyrektorem ŚlOR ARiMR Stanisławem Gmitrukiem

: Pracownicy Biura Powiatowego ARiMR  w Zawierciu z Dyrektorem ŚlOR ARiMR Stanisławem Gmitrukiem

Wystąpienie Anny Dziembor -Waksmańskiej – Pracownika Biura Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie.

: Wystąpienie Anny Dziembor -Waksmańskiej – Pracownika Biura Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie.

Wystąpienie Gabriela Dorsa - Naczelnika Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Zawierciańskiego Biura Powiatowego ARiMR

: Wystąpienie Gabriela Dorsa - Naczelnika Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Zawierciańskiego Biura Powiatowego ARiMR

Wystąpienie Stanisława Gmitruka Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie

: Wystąpienie Stanisława Gmitruka Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie

Uczestnicy spotkania informacyjno-promocyjnego.

: Uczestnicy spotkania informacyjno-promocyjnego.

Otwarcie i przywitanie zaproszonych gości przez Pawła Skórę Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Zawierciu.

: Otwarcie i przywitanie zaproszonych gości przez Pawła Skórę  Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Zawierciu.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.