Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Spotkanie promocyjno-informacyjne z rolnikami w Irządzach, woj. śląskie

Strona główna » Aktualności » Spotkanie promocyjno-informacyjne z rolnikami w Irządzach, woj. śląskie

 

Spotkanie promocyjno-informacyjne z rolnikami w Irządzach, woj. śląskie

 

   W dniu 20.02.2013 roku w Szkole Podstawowej w Irządzach, woj. śląskie,  odbyło się spotkanie informacyjno - promocyjne  dla rolników z terenu powiatu zawierciańskiego.      

  Organizatorami tego spotkania były: Zawierciańskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego                             w Zawierciu oraz Urząd Gminy w Irządzach. Głównymi tematami spotkania informacyjno-promocyjnego było wypełnienie wniosków obszarowych (OB.), ONW oraz rolnośrodowiskowych  na rok 2013 oraz  realizacja zadań i interpretacja wyników kontroli na miejscu  metodą FOTO i  omówienie zasad kontroli wymogów wzajemnej zgodności Cross-compliance, a także aktualizacja danych LPIS.

  Spotkanie poprowadził i powitał uczestników Paweł Skóra - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Zawierciu.

   W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Gmitruk - Dyrektor ŚlOR ARiMR w Częstochowie, Rafał Krupa – Starosta Powiatu Zawierciańskiego, Jan Molenda – Wójt Gminy Irządze, Artur Janosik - Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego                        w Katowicach, Grzegorz Boski – Zastępca Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego                    w Częstochowie, Zygmunt Adrianek Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej                       w Gliwicach, Adam Krause – Kierownik Służb Technicznych Agencji Rynku Rolnego                    w Katowicach, Grażyna Ziaja – Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin                   i Nasiennictwa w Zawierciu, Katarzyna Fecko-Federowicz – Starszy specjalista Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu, Jolanta Knop – Główny specjalista z PT KRUS                            w Koniecpolu, Urszula Rusek – Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich województwa śląskiego, władze samorządów lokalnych, delegaci Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej
w Zawierciu, sołtysi, radni oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, rolnicy z powiatu zawierciańskiego.

   Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Stanisława Gmitruka - Dyrektora ŚlOR ARiMR, który poinformował zebranych rolników oraz przedstawicieli instytucji o stanie obsługi wniosków obszarowych oraz działań PROW 2007-2013 z których rolnicy mogą skorzystać w ostatnim roku programowania. Zaapelował o zgłaszanie przez rolników klęsk żywiołowych, które wystąpiły w ich gospodarstwie. Przestrzegł rolników przed oszustem, który podszywa się pod Agencję chcąc wyłudzić pieniądze.

      Współorganizator spotkania informacyjno – promocyjnego Pan Jan Molenda Wójt Gminy zaznaczył, że gmina Irządze jest typowo rolniczą gminą i podziękował za zorganizowanie spotkania  informacyjno – promocyjnego. Podziękował również rolnikom za liczne przybycie. Podziękowania za możliwość udziału w tym spotkaniu złożył także Starosta Zawierciański Pan Rafał Krupa.

   Następnie głos zabrał Grzegorz Boski – Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie poinformował, że doradcy ODR będą pomagać w wypełnieniu wniosków obszarowych oraz inwestycyjnych. Nadmienił, że Śląski ODR będzie organizował spotkania informacyjne, szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne dla rolników.

   Eugeniusz Kieruzel Kierownik PZDR w Zawierciu jako współorganizator spotkania przywitał zaproszonych gości oraz przypomniał o możliwości korzystania z usług doradców PZDR pracujących na terenie powiatu.

   Zygmunt Adrianek Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach poinformował o prowadzonym doradztwie nawozowym i badaniach gleb, podkreślił że                     w tych sprawach należy zgłaszać się do pracowników terenowych stacji.

Adam Krause Kierownik Służb Technicznych Agencji Rynku Rolnego w Katowicach omówił zasady kwotowania produkcji mleka, dopłat do materiału siewnego oraz inne mechanizmy rynkowe obsługiwane przez ARR.

Gabriel Dors – Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Zawierciańskiego Biura Powiatowego ARiMR oraz Grzegorz Dors - Główny specjalista Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zawierciu omówili zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz zasady wypełniania wniosków obszarowych oraz rolnośrodowiskowych na rok 2013.  

      Anna Dziembor – Waksmańska – Główny specjalista Biura Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie mówiła zasady kontrolowania gospodarstw rolnych w zakresie kwalifikowalności powierzchni metodą FOTO natomiast Magdalena Wolska - Specjalista Biura Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie omówiła zasady kontroli wymogów wzajemnej zgodności Cross-compliance, Jakub Masłowski – Starszy specjalista Biura Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie wydział GIS omówił zasady aktualizacji danych LPIS.

     Artur Janosik Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, który omówił działania PROW delegowane Urzędom Marszałkowskim.

    Jolanta Knop główny specjalista PT KRUS w Koniecpolu poinformowała o nowych zasadach przyznawania świadczeń emerytalne rentowych wypłacanych przez KRUS.

   Duże zainteresowanie rolników udowodnione obecnością ponad 160 osób wskazuje, że spotkania informacyjno -promocyjne są bardzo ważne i potrzebne dla społeczności wiejskiej.

 

Zawierciańskie BP ARiMR

 

 

  

czytano: 3980 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2013-02-12 13:52:52

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna