Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Poszukuje Kandydatów

Strona główna » Aktualności » Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Poszukuje Kandydatów

 

OGŁOSZENIE
 
 
            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionych z dzieckiem i zawodowych rodzin zastępczych, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego.
 
Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:
 
-        posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-        posiadają pełnię praw cywilnych i obywatelskich,
-        nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie mają ograniczonej władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
-        wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
-        nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
-        mają odpowiednie warunki mieszkaniowe,
-        uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
-        odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.
 
      Pokrywamy koszt szkolenia, a na każde dziecko rodzina otrzymuje miesięczne świadczenie na jego częściowe utrzymanie. Informacje w w/w sprawie udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 4 w godz. 7.00 – 15.00, poniedziałki 7.00-17.00,   tel 32 67 107 48
 
ZAŁĄCZNIKI

czytano: 3807 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2011-08-12 10:45:47

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • IMG_0113
 • IMG_0103_1
 • IMG_0102_2
 • Tablica_Wilkow_22122021
 • IMG_0089_2
 • IMG_0087_1
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna