Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

ZAKOŃCZENIE I ODBIÓR DROGI ORAZ TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

Strona główna » Aktualności » ZAKOŃCZENIE I ODBIÓR DROGI ORAZ TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

Mieszkańcy  wsi Bodziejowice w dniu 18 listopada 2009r. świętowali zakończenie wykonania remontu drogi gminnej oraz terenu sportowo-rekreacyjnego.

Droga o dł.  900m. na co Władze Lokalne pozyskały środki na jej modernizację w ramach „FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH” z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego "Boisko Wiejskie" w sołectwie Bodziejowice  zostało wykonane w ramach programu „KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ ODNOWY WSI” Urzędu Marszałkowskiego.

W czasie oficjalnego otwarcia drogi oraz terenu sportowo-rekreacyjnego Proboszcz Marek Capek  dokonał poświęcenia.
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali :

1. I Wicewojewoda Śląski                      Stanisław Dąbrowa

2. Starosta Zawierciański                       Ryszard Mach

3. Wiceprzewodniczący                          Jarosław Kleszczewski

4. Radny Powiatowy                              Rafał Krupa

5. Ks. Proboszcz                                    Marek Capek

6. Wójt Gminy Irządze                           Jan Molenda

7. Przewodniczący Rady Gminy               Tomasz Rodacki

7. Sekretarz Gminy                                Krzysztof Kawałek

8. Radny Rady Gminy Irządze                 Wiesław Bromka

9. Sołtys Wsi Bodziejowice                     Henryk Barczyk

Wójt Gminy – Jan Molenda  zabierając głos podziękował wszystkim którzy przyczynili się do realizacji wykonania tych inwestycji a w szczególności I Wicewojewodzie Śląskiemu Panu Stanisławowi Dąbrowie za jego pomoc i wspieranie gminy, którego możemy nazwać Przyjacielem Gminy. Podziękował także Staroście Powiatu Zawierciańskiego Panu Ryszardowi Machowi          i jego służbom za pomoc przy realizacji inwestycji.

Podkreślił, iż bez tych programów pomocowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski nie udałoby się zrealizować wymienionych inwestycji. Pozyskanie przez gminę tych środków przyczyniło się do mniejszego obciążenia budżetu gminy.

Stwierdził, iż obowiązkiem władz gminnych jest realizacja inwestycji oraz szukanie środków na ich realizację. Podziękował wszystkim mieszkańcom Bodziejowic  za ich przybycie oraz Radnemu i Sołtysowi wsi.

I Wicewojewoda  Szanowany Pan Stanisław Dąbrowa i Starosta Powiatu Zawierciańskiego Szanowny Pan Ryszard Mach przekazali na rzecz sołectwa piłki do gry w piłkę nożną. Złożyli życzenia dla sołectwa i jego mieszkańców.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 4214 razy

autor: irzadze.pl

data dodania: 2011-02-04 11:14:42

Linki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (2019r.)
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych
 • Infolinia urzędu pracy
 • Mikro porady
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Irządze
Irządze 124, 42-446 Irządze

tel.: (34)3543-009, (34)3543-020
e-mail: urzad@irzadze.pl

 • gmina_irzadze_0145201
 • zima76
 • mapka_gminy3885
 • alejka_grabowa_za_plebania8526
 • 6515
 • 52234
Deklaracja dostępności
Serwis WWW Urzędu Gminy Irządze. Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim. Od północy graniczy z gminą Lelów, od wschodu z gminą Szczekociny, od południa z gminą Kroczyce, od zachodu z gminą Niegowa. Zachodnia granica stanowi jednocześnie otulinę Jurajskich Parków Krajobrazowych. W południowej części gminy przebiega centralna magistralna droga kolejowa Katowice - Warszawa.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna